UCAN Vietnam Catholic Church News

con-duong-nen-thanh

Đức Thánh cha Phanxicô chấp thuận con đường nên thánh thứ tư

Đức Thánh cha Phanxicô chấp thuận con đường nên thánh thứ tư thumbnail

Những ai có hành động phục vụ bác ái anh hùng vốn gần như chắc chắn dẫn đến cái chết hiện nay có thể được tôn phong thánh


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online