UCAN Vietnam Catholic Church News

cuba

Đan viện Biển Đức ở Hàn Quốc phái thừa sai sang Cuba

Đan viện Biển Đức ở Hàn Quốc phái thừa sai sang Cuba thumbnail

Cha Aaron Jang Gyeong-uk sẽ làm việc trong tu viện đầu tiên từ khi Cuba theo cộng sản


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online