doc-kinh-thanh

Giáo phận Timor-Leste công bố Năm Kinh Thánh

Giáo phận Timor-Leste công bố Năm Kinh Thánh thumbnail

Giáo phận Dili tổ chức các lớp học Kinh Thánh cho giáo dân để phổ biến Phúc Âm trong cộng đồng địa phương


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online