dot-nha-tho

Nhà thờ Công giáo ở Nepal bị phóng hỏa

Nhà thờ Công giáo ở Nepal bị phóng hỏa thumbnail

Hỏa hoạn gây thiệt hại một phần nhà xứ và nhà thờ chính tòa Mông Triệu ở Kathmandu


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online