UCAN Vietnam Catholic Church News

duc-cha-shao-zhuming

Đức giám mục bị giam giữ của Ôn Châu xuất hiện tại bệnh viện

Đức giám mục bị giam giữ của Ôn Châu xuất hiện tại bệnh viện thumbnail

Đức cha Shao Zhuming chuẩn bị phẫu thuật tai nhưng vẫn không rõ ngài có còn bị nhà nước kiểm soát không


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online