duc-cha-untu

Indonesia có tân giám mục

Indonesia có tân giám mục thumbnail

Cha Benedictus Estephanus Rolly Untu trở thành tân giám mục của giáo phận Manado


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online