duc-giam-muc-anicetus-wang-chongyi

Đức giám mục nghỉ hưu ở miền tây Trung Quốc qua đời

Đức giám mục nghỉ hưu ở miền tây Trung Quốc qua đời thumbnail

Đức cha Anicetus Wang Chongyi của Quý Châu được Vatican và chính quyền Trung Quốc công nhận


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online