giao-hội

Các giám mục được mời gọi giúp đỡ kiến tạo hòa bình

Các giám mục được mời gọi giúp đỡ kiến tạo hòa bình thumbnail

Chính phủ cam kết Kitô hữu sẽ không bị gạt ra bên lề trong khu vực mới lập


Những thăng trầm của Giáo hội Philippines

Những thăng trầm của Giáo hội Philippines thumbnail

Qua một năm đầy thăng trầm, người thua cuộc thật sự vẫn là người nghèo


Số vụ tự tử gia tăng cho thấy sự bế tắc của người lao động

Số vụ tự tử gia tăng cho thấy sự bế tắc của người lao động thumbnail

Đã đến lúc Giáo hội ủng hộ họ


Giới tu sĩ cảnh báo về nỗ lực thâm nhập Giáo hội

Giới tu sĩ cảnh báo về nỗ lực thâm nhập Giáo hội thumbnail

Sùng bái ngày tận thế ở Trung Quốc làm Giáo hội và nhà nước không hài lòng


Kết quả của toàn cầu hóa

Kết quả của toàn cầu hóa thumbnail

Giáo hội đa nguyên phải loại bỏ chủ nghĩa thiên về châu Âu vốn đã mai một


Giáo hội đi ngược lại Công đồng Vatican II

Giáo hội đi ngược lại Công đồng Vatican II thumbnail

Giáo hội chỉ lo chống đỡ ‘bức tường tôn giáo vững chắc’ chống lại các thế lực đe dọa của một thế giới chán ngấy tôn giáo


Giáo hội cần mục tử dám nói thẳng, nói thật

Giáo hội cần mục tử dám nói thẳng, nói thật thumbnail

Lãnh đạo Giáo hội phải dám nói thẳng, nói thật ngay khi còn tại chức vì sự tồn tại của Giáo hội


Những tác động của Vatican II lên giáo phận Mỹ Tho

Những tác động của Vatican II lên giáo phận Mỹ Tho thumbnail

Các giá trị Tin Mừng đã hòa nhập với những nét tích cực của nền văn hóa Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi tam giáo


« Previous Page

Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online