UCAN Vietnam Catholic Church News

hiep-thong

Giáo lý viên cần đối thoại và lắng nghe tha nhân

Giáo lý viên cần đối thoại và lắng nghe tha nhân thumbnail

Giáo lý viên không chỉ phải trung thành, tận tụy với công việc mà còn phải biết đồng hành với học viên trong đời sống đức tin


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online