lich-su-truyen-giao

Bức tranh toàn diện hơn về lịch sử truyền giáo ở Trung Quốc

Bức tranh toàn diện hơn về lịch sử truyền giáo ở Trung Quốc thumbnail

Một số học giả nói nghiên cứu về công tác truyền giáo lâu nay thiên về các tu sĩ dòng Tên


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online