linh-muc-augustino-nguyen-viet-chung

Tiếc thương vị linh mục quên mình phục vụ bệnh nhân

Tiếc thương vị linh mục quên mình phục vụ bệnh nhân thumbnail

Cha Augustinô Nguyễn Viết Chung đã hết lòng chữa bệnh và giúp đỡ những người nghèo


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online