UCAN Vietnam Catholic Church News

mẹ-teresa

Trung Quốc: giấc mơ chưa thành của Mẹ Têrêsa

Trung Quốc: giấc mơ chưa thành của Mẹ Têrêsa thumbnail

‘Xin cho dấu chân của mẹ đến được các góc phố của Trung Quốc’


Câu chuyện của một tù nhân Nhật và Chân phước Têrêsa

Câu chuyện của một tù nhân Nhật và Chân phước Têrêsa thumbnail

Mẹ Têrêsa truyền cảm hứng cho một phạm nhân Nhật giúp đỡ tha nhân


« Previous Page

LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online