UCAN Vietnam Catholic Church News

mao-pham-thanh-gia

Các nhóm ở Goa muốn điều tra lại các vụ mạo phạm thánh giá

Các nhóm ở Goa muốn điều tra lại các vụ mạo phạm thánh giá thumbnail

Nhóm điều tra chứng minh người bị bắt vô tội


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online