UCAN Vietnam Catholic Church News

map-pham

Thánh giá bị mạo phạm và mồ mả bị phá hoại ở Goa

Thánh giá bị mạo phạm và mồ mả bị phá hoại ở Goa thumbnail

Các vụ này cố ý gây bất hòa giáo phái và thù hận tôn giáo


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online