nha-tho-trung-lao

Nhà thờ cổ ở Bùi Chu bị lửa thiêu trụi

Nhà thờ cổ ở Bùi Chu bị lửa thiêu trụi thumbnail

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa tìm ra trong khi giáo dân cần an ủi nhau


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online