noi-guong

Giới trẻ Timor-Leste hãy noi gương Mẹ Maria

Giới trẻ Timor-Leste hãy noi gương Mẹ Maria thumbnail

Chia sẻ đức tin với người khác và yêu Chúa qua việc làm mỗi ngày, đức giám mục nói với các bạn trẻ


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online