UCAN Vietnam Catholic Church News

on-goi-phuc-vu

Dạy giáo lý ‘là ơn gọi phục vụ, không phải đơn thuần việc làm”

Dạy giáo lý ‘là ơn gọi phục vụ, không phải đơn thuần việc làm” thumbnail

Đức Thánh cha phát biểu với hội nghị quốc tế giáo lý viên cần rao giảng Phúc âm bằng hành động cụ thể giúp người túng thiếu


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online