phu-nu-giai-khuay

Vị linh mục Nhật Bản xin lỗi về vấn đề ‘phụ nữ giải khuây’

Vị linh mục Nhật Bản xin lỗi về vấn đề ‘phụ nữ giải khuây’ thumbnail

Trong Thánh lễ ngài hứa cho người Nhật Bản biết về sự tổn thương xảy ra trong thế chiến thứ II và dưới chế độ thực dân


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online