UCAN Vietnam Catholic Church News

phung-vu

Đức Thánh cha ban hành sắc lệnh mang ý nghĩa lớn tại châu Á

Đức Thánh cha ban hành sắc lệnh mang ý nghĩa lớn tại châu Á thumbnail

Sắc lệnh cho phép các Giáo hội địa phương trực tiếp tham gia biên soạn và phê chuẩn các bản văn


Phụng vụ bị đánh mất ý nghĩa khi chuyển ngữ

Phụng vụ bị đánh mất ý nghĩa khi chuyển ngữ thumbnail

Các giám mục Đức đang dẫn đầu phong trào bãi bỏ bản dịch phụng vụ mới nhất


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online