UCAN Vietnam Catholic Church News

quoc-tich

Đài Loan cấp quốc tịch cho hai thừa sai Công giáo người Mỹ

Đài Loan cấp quốc tịch cho hai thừa sai Công giáo người Mỹ thumbnail

Cha Alan Doyle và sơ Mary Paul Watts được tôn vinh vì công lao phục vụ trong nhiều thập niên


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online