UCAN Vietnam Catholic Church News

sac-lenh

Đức Thánh cha ban hành sắc lệnh mang ý nghĩa lớn tại châu Á

Đức Thánh cha ban hành sắc lệnh mang ý nghĩa lớn tại châu Á thumbnail

Sắc lệnh cho phép các Giáo hội địa phương trực tiếp tham gia biên soạn và phê chuẩn các bản văn


LA CIVILTÀ CATTOLICA
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online