su-changlan

Nhà hoạt động Trung Quốc được trao giải nhân quyền

Nhà hoạt động Trung Quốc được trao giải nhân quyền thumbnail

Tổ chức bảo vệ nhân quyền lo ngại cho sức khỏe của bà Su Changlan sau thời gian bị giam cầm kéo dài không được chăm sóc y tế


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online