thong-tin

Khích lệ chương trình dành cho sinh viên báo chí

Khích lệ chương trình dành cho sinh viên báo chí thumbnail

Khóa tập huấn báo chí mới tại Philippines tập trung về đưa tin ‘nhạy cảm với xung đột’


Cuộc khủng hoảng ở Fukushima khiến Nhật siết chặt kiểm duyệt

Cuộc khủng hoảng ở Fukushima khiến Nhật siết chặt kiểm duyệt thumbnail

Luật mới tăng cường kiểm soát việc đưa tin bị kịch liệt phản đối


Mỹ và các nhà hoạt động chỉ trích nghị định về sử dụng internet của Việt Nam

Mỹ và các nhà hoạt động chỉ trích nghị định về sử dụng internet của Việt Nam thumbnail

Nghị định mới cấm người sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online