tro-ngai

Nỗ lực truyền giáo ở Việt Nam gặp nhiều trở ngại

Nỗ lực truyền giáo ở Việt Nam gặp nhiều trở ngại thumbnail

Chính quyền không thích các đề xuất loan truyền đức tin trong cuốn niên giám Công giáo


Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ gặp những trở ngại ngoại giao ở Hàn Quốc

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ gặp những trở ngại ngoại giao ở Hàn Quốc thumbnail

Chuyến thăm của ngài diễn ra trong thời điểm đàn áp tôn giáo cao ở châu Á


Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online