Liên lạc

Bạn đọc thân mến,

Cám ơn Bạn đã đăng ký nhận Tuần tin UCAN Vietnam.

Chúng tôi rất thú vị với tuần tin Công giáo bằng tiếng Việt này.

Nếu Bạn thích thú Tuần tin này và muốn giới thiệu cho bạn bè và đồng nghiệp của mình, xin vui lòng mời họ nhận UCAN Vietnam ở đây.

Muốn biết thời sự hôm nay, xin vào www.vietnam.ucanews.com

Thân mến,

The UCAN Vietnam Team