UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Các chương trình Giáo hội trao quyền cho giới trẻ Ấn Độ

Ngày 1 tháng 10 năm 2010

Các chương trình Giáo hội trao quyền cho giới trẻ Ấn Độ
Bài của Ignatius Philo Sarto từ Krishnagar
Các hoạt náo viên trẻ ở miền đông Ấn Độ đang khuyến khích giới trẻ tham gia sinh hoạt Giáo hội để phát triển Giáo hội và xã hội.
Một nhóm hoạt náo viên thuộc các Cộng đoàn Kitô Cơ bản (BCCs) ở West Bengal và Sikkim quyết định khám phá và chọn các tham dự viên trẻ từ mỗi giáo xứ.
75 đại diện đến từ hai bang đã thảo luận các cách lôi kéo giới trẻ tham gia BCCs trong vùng như là “cách mới để phát triển Giáo hội” trong cuộc họp hội đồng khu vực dài bốn ngày từ ngày 28-9 tại Krishnagar ở West Bengal.
“Vì giới trẻ là tương lai của Giáo hội và xã hội, chúng tôi muốn họ tham gia các chương trình BCCs để làm cho Giáo hội sinh động” – Ajit Mondal, thành viên ban tổ chức, nói.
Đôi khi giới trẻ không tham gia các chương trình Giáo hội vì họ cảm thấy nó không liên quan. “BCCs cần tạo cơ hội cho họ lãnh đạo”, theo Mondal, người đang làm việc với BCC thông qua giáo phận Krishnagar.
Nữ tu dòng Thánh Giá Christin Joseph, điều phối khu vực cho BCC, nói: “Chúng tôi muốn khuyến khích họ làm việc phát triển toàn diện bản thân, gia đình, Giáo hội và xã hội.”
Susheela Khalkho, thành viên BCC đến từ làng Monsada ở West Bengal, nói: “Tôi biết được Giáo hội là của tôi. Tôi cảm thấy tôi là Giáo hội và tôi cần trở thành chứng nhân.”
Selvina Mathew thuộc giáo xứ Barrakpore thì nói: “BCC làm cho tôi có thể cảm thông với các linh mục và quyết định làm việc cho giáo xứ và giáo phận.”
Còn theo Kingchum Lepcha đến từ Darjeeling, BCC đã giúp anh “nhận thức được các phẩm chất lãnh đạo của mình và sử dụng nó.”
IE11400.1621, 30-9-2010, 32 dòng, 316 từ.

Bài của Ignatius Philo Sarto từ Krishnagar

Thanh niên bộ lạc Santhal tỏ lòng tôn kính đối với Kinh Thánh trong các chương trình định hướng do giáo phận Krishnagar tổ chức

Thanh niên bộ lạc Santhal tỏ lòng tôn kính đối với Kinh Thánh trong các chương trình định hướng do giáo phận Krishnagar tổ chức

Các hoạt náo viên trẻ ở miền đông Ấn Độ đang khuyến khích giới trẻ tham gia sinh hoạt Giáo hội để phát triển Giáo hội và xã hội.

Một nhóm hoạt náo viên thuộc các Cộng đoàn Kitô Cơ bản (BCCs) ở West Bengal và Sikkim quyết định khám phá và chọn các tham dự viên trẻ từ mỗi giáo xứ.

75 đại diện đến từ hai bang đã thảo luận các cách lôi kéo giới trẻ tham gia BCCs trong vùng như là “cách mới để phát triển Giáo hội” trong cuộc họp hội đồng khu vực dài bốn ngày từ ngày 28-9 tại Krishnagar ở West Bengal.

“Vì giới trẻ là tương lai của Giáo hội và xã hội, chúng tôi muốn họ tham gia các chương trình BCCs để làm cho Giáo hội sinh động” – Ajit Mondal, thành viên ban tổ chức, nói.

Đôi khi giới trẻ không tham gia các chương trình Giáo hội vì họ cảm thấy nó không liên quan. “BCCs cần tạo cơ hội cho họ lãnh đạo”, theo Mondal, người đang làm việc với BCC thông qua giáo phận Krishnagar.

Nữ tu dòng Thánh Giá Christin Joseph, điều phối khu vực cho BCC, nói: “Chúng tôi muốn khuyến khích họ làm việc phát triển toàn diện bản thân, gia đình, Giáo hội và xã hội.”

Susheela Khalkho, thành viên BCC đến từ làng Monsada ở West Bengal, nói: “Tôi biết được Giáo hội là của tôi. Tôi cảm thấy tôi là Giáo hội và tôi cần trở thành chứng nhân.”

Selvina Mathew thuộc giáo xứ Barrakpore thì nói: “BCC làm cho tôi có thể cảm thông với các linh mục và quyết định làm việc cho giáo xứ và giáo phận.”

Còn theo Kingchum Lepcha đến từ Darjeeling, BCC đã giúp anh “nhận thức được các phẩm chất lãnh đạo của mình và sử dụng nó.”

IE11400.1621, 30-9-2010, 32 dòng, 316 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng