UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Các giám mục đe dọa vạ tuyệt thông đối với ông Aquino

Ngày 1 tháng 10 năm 2010

Các giám mục đe dọa vạ tuyệt thông đối với ông Aquino
Bài của nhân viên ucanews.com từ Manila
Giáo hội Công giáo có thể phạt vạ tuyệt thông Tổng thống Benigno Aquino III nếu ông đẩy mạnh kế hoạch phân phát các dụng cụ tránh thai, theo chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines.
Hành động như thế có thể được xem là “đồng lõa” với phá thai mặc dù “có một số điều kiện” – Đức Giám mục Nereo Odchimar của Tandag nói trên Đài Chân lý của Giáo hội. “Phá thai là tội trọng và bị phạt vạ tuyệt thông” – ngài nói.
Vấn đề hạn chế sinh đẻ và sức khỏe sinh sản trở thành tin tức quan trọng của báo đài ở Manila sau khi ông Aquino thông báo chính phủ của ông “có thể giúp những người không có phương tiện nếu họ muốn áp dụng một phương pháp kế hoạch hóa gia đình nào đó.”
Một số người nói lời bình luận này cho thấy tổng thống sẵn sàng phân phát dụng cụ tránh thai, một động thái bị Giáo hội phản đối.
Đức cha Odchimar nói: “Chúng tôi vẫn giữ vững lập trường phản đối động thái này.”
Tuy nhiên, ngài nói thêm các lãnh đạo Giáo hội sẵn sàng đối thoại với ông Aquino.
“CBCP (Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines) đã phát hành thư ngỏ nói rõ lập trường đối thoại của chúng tôi. Thực ra chúng tôi đã mở ngỏ cho khả năng đối thoại trước khi ông ta có bài phát biểu trước cả nước hồi tháng 7. Chúng tôi vẫn đang chờ” – Đức cha Odchimar nói.
Hôm 29-9 dinh tổng thống thông báo ông Aquino sẵn sàng hội kiến các lãnh đạo Giáo hội để bàn về vấn đề này. Tuy nhiên, đức cha nói các ngài chưa nhận được thông báo từ phía tổng thống.
Đức cha Odchimar nói Giáo hội sẽ dốc hết “tất cả các biện pháp hòa bình” để đối thoại ngay cả khi các giám mục ủng hộ các hành động phản đối do các tổ chức giáo dân lên kế hoạch chống lập trường của ông Aquino về hạn chế sinh sản.
Đức cha Odchimar nói: “Giám mục chúng tôi ủng hộ các phong trào giáo dân dẫn đầu cuộc biểu tình này … Chúng tôi không xem nhẹ khả năng vận động các tổ chức giáo dân.”
PM11408.1621, 30-9-2010, 38 dòng, 390 từ.

Bài của nhân viên ucanews.com từ Manila

Tổng thống Benigno Aquino III

Tổng thống Benigno Aquino III

Giáo hội Công giáo có thể phạt vạ tuyệt thông Tổng thống Benigno Aquino III nếu ông đẩy mạnh kế hoạch phân phát các dụng cụ tránh thai, theo chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines.

Hành động như thế có thể được xem là “đồng lõa” với phá thai mặc dù “có một số điều kiện” – Đức Giám mục Nereo Odchimar của Tandag nói trên Đài Chân lý của Giáo hội. “Phá thai là tội trọng và bị phạt vạ tuyệt thông” – ngài nói.

Vấn đề hạn chế sinh đẻ và sức khỏe sinh sản trở thành tin tức quan trọng của báo đài ở Manila sau khi ông Aquino thông báo chính phủ của ông “có thể giúp những người không có phương tiện nếu họ muốn áp dụng một phương pháp kế hoạch hóa gia đình nào đó.”

Một số người nói lời bình luận này cho thấy tổng thống sẵn sàng phân phát dụng cụ tránh thai, một động thái bị Giáo hội phản đối.

Đức cha Odchimar nói: “Chúng tôi vẫn giữ vững lập trường phản đối động thái này.”

Tuy nhiên, ngài nói thêm các lãnh đạo Giáo hội sẵn sàng đối thoại với ông Aquino.

“CBCP (Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines) đã phát hành thư ngỏ nói rõ lập trường đối thoại của chúng tôi. Thực ra chúng tôi đã mở ngỏ cho khả năng đối thoại trước khi ông ta có bài phát biểu trước cả nước hồi tháng 7. Chúng tôi vẫn đang chờ” – Đức cha Odchimar nói.

Hôm 29-9 dinh tổng thống thông báo ông Aquino sẵn sàng hội kiến các lãnh đạo Giáo hội để bàn về vấn đề này. Tuy nhiên, đức cha nói các ngài chưa nhận được thông báo từ phía tổng thống.

Đức cha Odchimar nói Giáo hội sẽ dốc hết “tất cả các biện pháp hòa bình” để đối thoại ngay cả khi các giám mục ủng hộ các hành động phản đối do các tổ chức giáo dân lên kế hoạch chống lập trường của ông Aquino về hạn chế sinh sản.

Đức cha Odchimar nói: “Giám mục chúng tôi ủng hộ các phong trào giáo dân dẫn đầu cuộc biểu tình này … Chúng tôi không xem nhẹ khả năng vận động các tổ chức giáo dân.”

PM11408.1621, 30-9-2010, 38 dòng, 390 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng