UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Khóa học giúp giáo viên giữ bình tĩnh trong lúc khủng hoảng

Ngày 4 tháng 10 năm 2010

Khóa học giúp giáo viên giữ bình tĩnh trong lúc khủng hoảng
Bài của Johanes Sutanto từ Yogyakarta
Giáo viên Công giáo giờ đây có thể xử lý các vấn đề liên quan đến công việc sau khi trải qua chương trình đào tạo do Quỹ Động lực Giáo dục Cơ bản tổ chức.
Từ khi được linh mục người Indonesia Yusuf Bilyarta Mangunwijaya thành lập năm 1989, quỹ liên tục làm việc chặt chẽ với giáo viên” – giám đốc quỹ Ferry Timur Indratno nói.
Ông kể sứ mạng xây dựng một nền giáo dục nhân đạo của cha Mangunwijaya không loại trừ người túng thiếu. Ông nói: “Chúng tôi là thế hệ kế tiếp muốn đẩy mạnh sứ mệnh này.”
Các trường Công giáo đang gặp vấn đề tài chánh, cơ sở vật chất xuống cấp và số học sinh đăng ký ít, có thể cải thiện nhờ hệ thống quản lý trường học thích hợp.
Giám đốc quỹ lấy ví dụ về trường Tiểu học Kanisius ở Mangunan, quận Sleman. “Trường này đã được Quỹ Kanisius đóng cửa năm 1993. Một năm sau cha Mangunwijaya giúp cơ cấu lại. Kể từ đó trường hoạt động dưới một ban quản lý mới, số học sinh gia tăng và chất lượng giáo dục được cải thiện”. Theo ông, chìa khóa thành công của trường này là chương trình đào tạo dành cho giáo viên.
Từ ngày 26/9-1/10, Quỹ Động lực Giáo dục Cơ bản tổ chức một chương trình đào tạo tương tự cho 20 giáo viên đến từ 10 trường Công giáo trong hạt đại diện Yogyakarta. Các giáo viên này nhận thấy chương trình hết sức hữu ích và đầy cảm hứng vì nó giúp họ nhận ra môi trường học tập thông qua sự sáng tạo và tham gia của chính họ.
Tham dự viên Lilis Eko Endrawati nói: “Cảm giác thân thiện giữa giáo viên là điều then chốt giúp thay đổi tốt hơn.”
IJ11412.1621, 1-10-2010, 29 dòng, 311 từ.

Bài của Johanes Sutanto từ Yogyakarta

Giáo viên tiểu học trải qua thời gian đào tạo thực hành trong chương trình

Giáo viên tiểu học trải qua chương trình đào tạo thực hành

Giáo viên Công giáo giờ đây có thể xử lý các vấn đề liên quan đến công việc sau khi trải qua chương trình đào tạo do Quỹ Động lực Giáo dục Cơ bản tổ chức.

Từ khi được linh mục người Indonesia Yusuf Bilyarta Mangunwijaya thành lập năm 1989, quỹ liên tục làm việc chặt chẽ với giáo viên” – giám đốc quỹ Ferry Timur Indratno nói.

Ông kể sứ mạng xây dựng một nền giáo dục nhân đạo của cha Mangunwijaya không loại trừ người túng thiếu. Ông nói: “Chúng tôi là thế hệ kế tiếp muốn đẩy mạnh sứ mệnh này.”

Các trường Công giáo đang gặp vấn đề tài chánh, cơ sở vật chất xuống cấp và số học sinh đăng ký ít, có thể cải thiện nhờ hệ thống quản lý trường học thích hợp.

Giám đốc quỹ lấy ví dụ về trường Tiểu học Kanisius ở Mangunan, quận Sleman. “Trường này đã được Quỹ Kanisius đóng cửa năm 1993. Một năm sau cha Mangunwijaya giúp cơ cấu lại. Kể từ đó trường hoạt động dưới một ban quản lý mới, số học sinh gia tăng và chất lượng giáo dục được cải thiện”. Theo ông, chìa khóa thành công của trường này là chương trình đào tạo dành cho giáo viên.

Từ ngày 26/9-1/10, Quỹ Động lực Giáo dục Cơ bản tổ chức một chương trình đào tạo tương tự cho 20 giáo viên đến từ 10 trường Công giáo trong hạt đại diện Yogyakarta. Các giáo viên này nhận thấy chương trình hết sức hữu ích và đầy cảm hứng vì nó giúp họ nhận ra môi trường học tập thông qua sự sáng tạo và tham gia của chính họ.

Tham dự viên Lilis Eko Endrawati nói: “Cảm giác thân thiện giữa giáo viên là điều then chốt giúp thay đổi tốt hơn.”

IJ11412.1621, 1-10-2010, 29 dòng, 311 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng