UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Phụ nữ ‘vẫn còn bị bỏ mặc trong các vùng xảy ra xung đột trên thế giới’

Ngày 4 tháng 10 năm 2010

Phụ nữ ‘vẫn còn bị bỏ mặc trong các vùng xảy ra xung đột trên thế giới’
Bài của Konradus Epa từ Jakarta
Hội nghị Phụ nữ kiến tạo hòa bình châu Á được tổ chức gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ phụ nữ trong các vùng xảy ra xung đột và sau xung đột như được viết trong Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSCR) 1325, được thông qua cách đây gần một thập niên.
Sự kiện diễn ra từ ngày 29-30/9 với sự tham dự của 130 tham dự viên đại diện nhiều tổ chức phi chính phủ đến từ Afghanistan, Ấn Độ, Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Nepal và Philippines.
Ủy ban quốc gia về bạo hành phụ nữ (Komnas Perempuan), Mạng lưới Phụ nữ kiến tạo hòa bình đa văn hóa (MWPN), Hội nghị tôn giáo và hòa bình Indonesia (ICRP) và Chương trình Phụ nữ kiến tạo hòa bình – Hội Hòa giải quốc tế (WPP-IFOR) đồng tổ chức sự kiện với chủ đề tập trung vào viễn cảnh liên tôn về vai trò của các nhà kiến tạo hòa bình nữ.
“Những nỗ lực bảo vệ phụ nữ trong các vùng xảy ra xung đột và hậu xung đột, đặc biệt là những người gặp cảnh lạm dụng tình dục, tị nạn, bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề xã hội dựa trên bản sắc văn hóa, tôn giáo và dân tộc vẫn còn khan hiếm” – bà Yuniyanti Chuzaifah, chủ tịch ủy ban Komnas Perempuan, đọc thông cáo báo chí của hội nghị.
Các tham dự viên còn nhấn mạnh đến hai vấn đề chính là xúc tiến và tham gia.
Về xúc tiến, họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trao quyền cho phụ nữ với tư cách là các tác nhân kiến tạo hòa bình và tạo cho phụ nữ trở thành các lãnh đạo cộng đồng. Tham gia nghĩa là tăng cường việc phụ nữ tham gia phòng chống và xử lý xung đột và tham gia những nỗ lực hướng tới hồi hương.
Họ còn đề nghị mỗi quốc gia nên soạn thảo một kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm việc thực hiện UNSCR 1325. Mỗi quốc gia phải bảo đảm việc thực hiện cải cách hành chính và bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
Shilera Phor đến từ Afghanistan hứa bà sẽ lên kế hoạch hành động trao quyền cho phụ nữ trong quốc gia của bà. “Phụ nữ ở nước tôi gặp nhiều vấn đề trong đó có giáo dục, trẻ em và người tị nạn” – bà nói.
Santina Amaral Fernandez đến từ Đông Timor có quan điểm khác. “Vai trò của phụ nữ trong việc đẩy mạnh hòa bình trong nước tôi đã được cải thiện. Chúng tôi nói về hòa bình trong gia đình và trước công chúng nữa” – bà nói và thêm rằng bà sẽ tiếp tục soạn thảo kế hoạch hành động vì xung đột vẫn còn diễn ra trong quốc gia bà.
AS11421.1621, 1-10-2010, 41 dòng, 495 từ.

Bài của Konradus Epa từ Jakarta

Một đại diện truyền tay nhau ngọn nến tượng trưng cho hòa bình tại Hội nghị Phụ nữ kiến tạo hòa bình châu Á

Một đại diện truyền tay nhau ngọn nến tượng trưng cho hòa bình tại Hội nghị Phụ nữ kiến tạo hòa bình châu Á

Hội nghị Phụ nữ kiến tạo hòa bình châu Á được tổ chức gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ phụ nữ trong các vùng xảy ra xung đột và sau xung đột như được viết trong Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSCR) 1325, được thông qua cách đây gần một thập niên.

Sự kiện diễn ra từ ngày 29-30/9 với sự tham dự của 130 tham dự viên đại diện nhiều tổ chức phi chính phủ đến từ Afghanistan, Ấn Độ, Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Nepal và Philippines.

Ủy ban quốc gia về bạo hành phụ nữ (Komnas Perempuan), Mạng lưới Phụ nữ kiến tạo hòa bình đa văn hóa (MWPN), Hội nghị tôn giáo và hòa bình Indonesia (ICRP) và Chương trình Phụ nữ kiến tạo hòa bình – Hội Hòa giải quốc tế (WPP-IFOR) đồng tổ chức sự kiện với chủ đề tập trung vào viễn cảnh liên tôn về vai trò của các nhà kiến tạo hòa bình nữ.

“Những nỗ lực bảo vệ phụ nữ trong các vùng xảy ra xung đột và hậu xung đột, đặc biệt là những người gặp cảnh lạm dụng tình dục, tị nạn, bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề xã hội dựa trên bản sắc văn hóa, tôn giáo và dân tộc vẫn còn khan hiếm” – bà Yuniyanti Chuzaifah, chủ tịch ủy ban Komnas Perempuan, đọc thông cáo báo chí của hội nghị.

Các tham dự viên còn nhấn mạnh đến hai vấn đề chính là xúc tiến và tham gia.

Về xúc tiến, họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trao quyền cho phụ nữ với tư cách là các tác nhân kiến tạo hòa bình và tạo cho phụ nữ trở thành các lãnh đạo cộng đồng. Tham gia nghĩa là tăng cường việc phụ nữ tham gia phòng chống và xử lý xung đột và tham gia những nỗ lực hướng tới hồi hương.

Họ còn đề nghị mỗi quốc gia nên soạn thảo một kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm việc thực hiện UNSCR 1325. Mỗi quốc gia phải bảo đảm việc thực hiện cải cách hành chính và bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Shilera Phor đến từ Afghanistan hứa bà sẽ lên kế hoạch hành động trao quyền cho phụ nữ trong quốc gia của bà. “Phụ nữ ở nước tôi gặp nhiều vấn đề trong đó có giáo dục, trẻ em và người tị nạn” – bà nói.

Santina Amaral Fernandez đến từ Đông Timor có quan điểm khác. “Vai trò của phụ nữ trong việc đẩy mạnh hòa bình trong nước tôi đã được cải thiện. Chúng tôi nói về hòa bình trong gia đình và trước công chúng nữa” – bà nói và thêm rằng bà sẽ tiếp tục soạn thảo kế hoạch hành động vì xung đột vẫn còn diễn ra trong quốc gia bà.

AS11421.1621, 1-10-2010, 41 dòng, 495 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng