UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Cha Lý được đề cử giải Sakharov của châu Âu

Ngày 5 tháng 10 năm 2010

Cha Lý được đề cử giải Sakharov của châu Âu
Linh mục người Việt Nam Tadeo Nguyễn Văn Lý nằm trong số chín người được đề cử nhận Giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov năm nay do Nghị viện châu Âu trao tặng.
Chín đề cử cho Giải thưởng tự do tư tưởng Sakharov 2010 đã được các nhóm chính trị EP hay các nhóm có hơn 40 MEP đưa ra thảo luận.
Các cá nhân và tổ chức được đề cử gồm phong trào “Access”, Haytham Al-Maleh, tổ chức phi chính phủ Israel “Phá vỡ sự Im lặng”, Guillermo Farinas, Aminatou Haidar, Dawit Isaak, Birtukan Mideksa, cha Tadeo Nguyễn Văn Lý và hội thừa sai Kitô giáo “Mở Cửa.”
Vào ngày 5-10-2010, danh sách đề cử sẽ được trình lên cuộc họp chung của các ủy ban Ngoại giao và Phát triển và tiểu ban Nhân quyền, và ngày 18-10 sẽ bỏ phiếu bầu chọn ra ba người. Người cuối cùng được nhận giải sẽ do Hội đồng Chủ tịch EP quyết định vào ngày 21-10 tại Strasbourg, và được mời tham dự nghi lễ trao giải thưởng vào ngày 15-12, cũng tại Strasbourg.
Nguồn tin từ cathnewsasia

Linh mục người Việt Nam Tadeo Nguyễn Văn Lý nằm trong số chín người được đề cử nhận Giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov năm nay do Nghị viện châu Âu trao tặng.

Chín đề cử cho Giải thưởng tự do tư tưởng Sakharov 2010 đã được các nhóm chính trị EP hay các nhóm có hơn 40 MEP đưa ra thảo luận.

Các cá nhân và tổ chức được đề cử gồm phong trào “Access”, Haytham Al-Maleh, tổ chức phi chính phủ Israel “Phá vỡ sự Im lặng”, Guillermo Farinas, Aminatou Haidar, Dawit Isaak, Birtukan Mideksa, cha Tadeo Nguyễn Văn Lý và hội thừa sai Kitô giáo “Mở Cửa.”

Vào ngày 5-10-2010, danh sách đề cử sẽ được trình lên cuộc họp chung của các ủy ban Ngoại giao và Phát triển và tiểu ban Nhân quyền, và ngày 18-10 sẽ bỏ phiếu bầu chọn ra ba người. Người cuối cùng được nhận giải sẽ do Hội đồng Chủ tịch EP quyết định vào ngày 21-10 tại Strasbourg, và được mời tham dự nghi lễ trao giải thưởng vào ngày 15-12, cũng tại Strasbourg.

Nguồn tin từ cathnewsasia

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng