UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Lễ hội Kinh Thánh thu hút hàng ngàn người ở Ấn Độ

Ngày 5 tháng 10 năm 2010

Lễ hội Kinh Thánh thu hút hàng ngàn người ở Ấn Độ
Bài của phóng viên ucanews.com từ Indore
Một giáo phận Công giáo ở miền trung Ấn Độ tổ chức lễ hội Kinh Thánh nhằm phổ biến các giá trị Tin Mừng cho người trẻ giúp họ tránh xa những ảnh hưởng có hại của công nghệ hiện đại.
Internet và những công nghệ hiện đại khác đang khiến giới trẻ tránh xa Tin Mừng. “Đây là một xu hướng có hại và chúng ta cần liên kết họ với Lời Chúa” – Đức Giám mục Chacko Thottumarickal của Indore nói khi khai mạc Mahotsav (đại lễ) Kinh Thánh dài hai ngày.
Lễ hội được tổ chức tại Indore, thủ phủ thương mại của bang Madhya Pradesh từ ngày 2-3/10. Hơn 8.000 người trong đó có người ngoại đạo đã tham dự lễ hội.
Các lãnh đạo Ấn giáo, Hồi giáo và Sikh giáo đã tham dự chương trình khai mạc.
Đức cha Thottumarickal nói chương trình nhằm khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ thực hành các giá trị Kinh Thánh trong đời sống.
Đức Tổng Giám mục Leo Cornelio của Bhopal, đứng đầu Giáo hội Công giáo ở Madhya Pradesh, nói giáo sĩ chỉ có vai trò hạn chế trong việc rao giảng Tin Mừng. Ngài nói thêm: “Đây là thời đại của giáo dân và họ, nhất là giới trẻ, phải trở thành sứ giả Lời Chúa.”
Linh mục Anil Dev, người hướng dẫn chương trình, nhấn mạnh nhu cầu đẩy mạnh đời sống gia đình. Vị linh mục thuộc Hội Thừa sai Ấn Độ nói: “Quan hệ vợ chồng không chỉ mang tính cách hình thức mà nên dựa trên các giá trị Kinh Thánh và năng cầu nguyện.”
Lễ hội còn đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập tạp chí tâm linh ra hai tháng một lần Ngôi Lời ở giữa Chúng ta, do cộng đoàn Hội Ngôi Lời xuất bản ở Indore.
Linh mục Mathew Chennakudy, biên tập viên của tạp chí, nói lễ hội đã giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của Kinh Thánh. Ngài nói họ đã bán hơn 6.000 bản Kinh Thánh tại lễ hội.
IC11436.1622, 4-10-2010, 33 dòng, 351 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Indore

Đức Giám mục Chacko Thottumarickal (phải) và các lãnh đạo tôn giáo khác trong buổi khai mạc lễ hội Thánh Kinh

Đức Giám mục Chacko Thottumarickal (phải) và các lãnh đạo tôn giáo khác trong buổi khai mạc lễ hội Thánh Kinh

Một giáo phận Công giáo ở miền trung Ấn Độ tổ chức lễ hội Kinh Thánh nhằm phổ biến các giá trị Tin Mừng cho người trẻ giúp họ tránh xa những ảnh hưởng có hại của công nghệ hiện đại.

Internet và những công nghệ hiện đại khác đang khiến giới trẻ tránh xa Tin Mừng. “Đây là một xu hướng có hại và chúng ta cần liên kết họ với Lời Chúa” – Đức Giám mục Chacko Thottumarickal của Indore nói khi khai mạc Mahotsav (đại lễ) Kinh Thánh dài hai ngày.

Lễ hội được tổ chức tại Indore, thủ phủ thương mại của bang Madhya Pradesh từ ngày 2-3/10. Hơn 8.000 người trong đó có người ngoại đạo đã tham dự lễ hội.

Các lãnh đạo Ấn giáo, Hồi giáo và Sikh giáo đã tham dự chương trình khai mạc.

Đức cha Thottumarickal nói chương trình nhằm khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ thực hành các giá trị Kinh Thánh trong đời sống.

Đức Tổng Giám mục Leo Cornelio của Bhopal, đứng đầu Giáo hội Công giáo ở Madhya Pradesh, nói giáo sĩ chỉ có vai trò hạn chế trong việc rao giảng Tin Mừng. Ngài nói thêm: “Đây là thời đại của giáo dân và họ, nhất là giới trẻ, phải trở thành sứ giả Lời Chúa.”

Linh mục Anil Dev, người hướng dẫn chương trình, nhấn mạnh nhu cầu đẩy mạnh đời sống gia đình. Vị linh mục thuộc Hội Thừa sai Ấn Độ nói: “Quan hệ vợ chồng không chỉ mang tính cách hình thức mà nên dựa trên các giá trị Kinh Thánh và năng cầu nguyện.”

Lễ hội còn đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập tạp chí tâm linh ra hai tháng một lần Ngôi Lời ở giữa Chúng ta, do cộng đoàn Hội Ngôi Lời xuất bản ở Indore.

Linh mục Mathew Chennakudy, biên tập viên của tạp chí, nói lễ hội đã giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của Kinh Thánh. Ngài nói họ đã bán hơn 6.000 bản Kinh Thánh tại lễ hội.

IC11436.1622, 4-10-2010, 33 dòng, 351 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng