Mở án phong chân phước cho Đức Hồng y Thuận

Mở án phong chân phước cho Đức Hồng y Thuận
Tổng giáo phận Rôma sẽ mở án tôn phong chân phước cho Tôi tớ Chúa người Việt Nam là Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, từng là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình.
Ngày 22-10 này, sẽ có nghi lễ long trọng đánh dấu việc mở án nghiên cứu cuộc đời, đức hạnh và tiếng tăm thánh thiện của Đức Hồng y Thuận. Ngài làm phó chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình năm 1994 và rồi lên làm chủ tịch hội đồng từ ngày 24-6-1998 đến ngày 16-9-2002.
Nghi lễ sẽ được tổ chức lúc 24 giờ tại “Sala della Conciliszione” ở Dinh Lateran thuộc Rôma.
Đức Hồng y Đại diện Rôma Agostino Vallini sẽ có bài phát biểu và chủ trì buổi lễ. Ngoài ra còn có bài phát biểu của Đức Hồng y Peter K.A. Turkson, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình.
Đã có một loạt sáng kiến được chuẩn bị để mừng Đức hồng y và làm bật danh tiếng thánh thiện của ngài. Lúc 8g30 sáng thứ sáu, 22-10, tại nhà thờ Santa Maria della Scala ở Rôma, Đức Hồng y Turkson chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho người Tôi tớ Chúa, vị hiệu tòa của nhà thờ này.
Lúc 10g30 sáng tại đại học Pontifical Lateran, sẽ có nghi thức trao “Giải thưởng Văn Thuận” lần ba kể từ khi thành lập.
Năm nay, giải thưởng được trao cho bác sĩ Juan Somavia, tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế.
“Giải Phát triển và Liên đới Văn Thuận” sẽ được trao cho Đức Giám mục Giuseppe Molinari, Đức Tổng Giám mục của L’Aquila; linh mục trẻ người Brazil Marcelo Rossi; “Fondazione St. Camille” hoạt động ở Burundi; Cộng đoàn Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô ở Haiti.
Nguồn tin từ cathnewsasia

Tổng giáo phận Rôma sẽ mở án tôn phong chân phước cho Tôi tớ Chúa người Việt Nam là Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, từng là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình.

Ngày 22-10 này, sẽ có nghi lễ long trọng đánh dấu việc mở án nghiên cứu cuộc đời, đức hạnh và tiếng tăm thánh thiện của Đức Hồng y Thuận. Ngài làm phó chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình năm 1994 và rồi lên làm chủ tịch hội đồng từ ngày 24-6-1998 đến ngày 16-9-2002.

Nghi lễ sẽ được tổ chức lúc 24 giờ tại “Sala della Conciliszione” ở Dinh Lateran thuộc Rôma.

Đức Hồng y Đại diện Rôma Agostino Vallini sẽ có bài phát biểu và chủ trì buổi lễ. Ngoài ra còn có bài phát biểu của Đức Hồng y Peter K.A. Turkson, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình.

Đã có một loạt sáng kiến được chuẩn bị để mừng Đức hồng y và làm bật danh tiếng thánh thiện của ngài. Lúc 8g30 sáng thứ sáu, 22-10, tại nhà thờ Santa Maria della Scala ở Rôma, Đức Hồng y Turkson chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho người Tôi tớ Chúa, vị hiệu tòa của nhà thờ này.

Lúc 10g30 sáng tại đại học Pontifical Lateran, sẽ có nghi thức trao “Giải thưởng Văn Thuận” lần ba kể từ khi thành lập.

Năm nay, giải thưởng được trao cho bác sĩ Juan Somavia, tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế.

“Giải Phát triển và Liên đới Văn Thuận” sẽ được trao cho Đức Giám mục Giuseppe Molinari, Đức Tổng Giám mục của L’Aquila; linh mục trẻ người Brazil Marcelo Rossi; “Fondazione St. Camille” hoạt động ở Burundi; Cộng đoàn Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô ở Haiti.

Nguồn tin từ cathnewsasia