UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Hồng y chỉ trích thậm tệ ‘nền văn hóa sự chết’

Ngày 12 tháng 10 năm 2010

Đức Hồng y chỉ trích thậm tệ ‘nền văn hóa sự chết’
Bài của phóng viên ucanews.com từ Kochi
Vị đứng đầu Giáo hội Syro-Malabar nói một số người “quan liêu nghi thức và mê tín” và “chủ nghĩa duy vật thực dụng” đã bóp chết sự sống.
Theo thư mục vụ của Đức Hồng y Varkey Vithayathil của Ernakulam-Angamaly được đọc tại tất cả các giáo xứ trong Giáo hội ở đây hôm 10-10, thế giới bên ngoài chỉ trích Giáo hội vì “chúng ta không thể sống theo đức tin của mình.”
Thư mục vụ dài ba trang nhấn mạnh kết quả của Hội nghị tổng giám mục cao cấp diễn ra 5 năm một lần của Giáo hội ở đây được tổ chức hồi tháng 8.
Thư của ngài gửi cho Giáo hội với 3,8 triệu tín hữu nói thượng hội đồng giám mục đã lập ra một ủy ban gồm 15 thành viên thực hiện các đề xuất của hội nghị thảo luận về đức tin, sự sống, biện pháp đối phó chống văn hóa sự chết và phản ứng của Giáo hội trước các vấn đề môi trường.
Đức Hồng y Vithayathil, tổng giám mục cao cấp của Giáo hội, nói đức tin bỏ mặc các quyền lợi của con người là tự lừa dối. Đối với ngài, nền tảng cho các quyền lợi của con người là 10 Điều răn vì 10 điều răn không chỉ kêu gọi người ra tôn trọng quyền lợi của người khác mà còn hy sinh “quyền lợi của chính mình cho người khác cách tự nguyện.”
Ngài còn chỉ trích việc xem tình dục như là một món hàng, vợ chồng miễn cưỡng có con và xu hướng thỏa thích “sự khoái trá của bản thân” ngày càng gia tăng.
Theo vị giám chức, trẻ em là thước đo sự phát triển kinh tế của một quốc gia. “Tuy nhiên, tính ích kỷ mang tính tập thể của những người đã được sinh ra và đang sống phủ nhận sự sống của những người chưa được sinh ra” – Đức hồng y Vithayathil nói.
Đồng thời, Đức Hồng y chỉ trích việc sinh con mà không có “ý thức trách nhiệm nào cả.”
Chỉ trích việc cẩu thả làm dụng thiên nhiên, ngài nói thế giới có “đủ nguồn tài nguyên để đáp ứng nhu cầu của mọi người nhưng cả vũ trụ này không thể đủ cho lòng tham của bất cứ ai.”
Antony Kuriakose, người Công giáo, nhận thấy thư mục vụ hợp thời và thích đáng. Anh nói: “Chúng ta đã bị ảnh hưởng văn hóa sự chết cách chủ ý hay vô ý. Chúng ta đã trở nên ích kỷ và cần thay đổi.”
BI11525.1623, 11-10-2010, 39 dòng, 441 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Kochi

Đức Hồng y Varkey Vithayathil của Ernakulam-Angamaly, vị đứng đầu của Giáo hội Syro-Malabar

Đức Hồng y Varkey Vithayathil của Ernakulam-Angamaly, vị đứng đầu của Giáo hội Syro-Malabar

Vị đứng đầu Giáo hội Syro-Malabar nói một số người “quan liêu nghi thức và mê tín” và “chủ nghĩa duy vật thực dụng” đã bóp chết sự sống.

Theo thư mục vụ của Đức Hồng y Varkey Vithayathil của Ernakulam-Angamaly được đọc tại tất cả các giáo xứ trong Giáo hội ở đây hôm 10-10, thế giới bên ngoài chỉ trích Giáo hội vì “chúng ta không thể sống theo đức tin của mình.”

Thư mục vụ dài ba trang nhấn mạnh kết quả của Hội nghị tổng giám mục cao cấp diễn ra 5 năm một lần của Giáo hội ở đây được tổ chức hồi tháng 8.

Thư của ngài gửi cho Giáo hội với 3,8 triệu tín hữu nói thượng hội đồng giám mục đã lập ra một ủy ban gồm 15 thành viên thực hiện các đề xuất của hội nghị thảo luận về đức tin, sự sống, biện pháp đối phó chống văn hóa sự chết và phản ứng của Giáo hội trước các vấn đề môi trường.

Đức Hồng y Vithayathil, tổng giám mục cao cấp của Giáo hội, nói đức tin bỏ mặc các quyền lợi của con người là tự lừa dối. Đối với ngài, nền tảng cho các quyền lợi của con người là 10 Điều răn vì 10 điều răn không chỉ kêu gọi người ra tôn trọng quyền lợi của người khác mà còn hy sinh “quyền lợi của chính mình cho người khác cách tự nguyện.”

Ngài còn chỉ trích việc xem tình dục như là một món hàng, vợ chồng miễn cưỡng có con và xu hướng thỏa thích “sự khoái trá của bản thân” ngày càng gia tăng.

Theo vị giám chức, trẻ em là thước đo sự phát triển kinh tế của một quốc gia. “Tuy nhiên, tính ích kỷ mang tính tập thể của những người đã được sinh ra và đang sống phủ nhận sự sống của những người chưa được sinh ra” – Đức hồng y Vithayathil nói.

Đồng thời, Đức Hồng y chỉ trích việc sinh con mà không có “ý thức trách nhiệm nào cả.”

Chỉ trích việc cẩu thả làm dụng thiên nhiên, ngài nói thế giới có “đủ nguồn tài nguyên để đáp ứng nhu cầu của mọi người nhưng cả vũ trụ này không thể đủ cho lòng tham của bất cứ ai.”

Antony Kuriakose, người Công giáo, nhận thấy thư mục vụ hợp thời và thích đáng. Anh nói: “Chúng ta đã bị ảnh hưởng văn hóa sự chết cách chủ ý hay vô ý. Chúng ta đã trở nên ích kỷ và cần thay đổi.”

BI11525.1623, 11-10-2010, 39 dòng, 441 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng