UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo xứ cử bác sĩ đến trợ giúp nạn nhân lũ lụt ở Mandalay

Ngày 13 tháng 10 năm 2010

Giáo xứ cử bác sĩ đến trợ giúp nạn nhân lũ lụt ở Mandalay
Bài của phóng viên ucanews.com từ Mandalay
Một giáo xứ ở Mandalay đã vận động các tình nguyện viên khám chữa bệnh và phát hàng cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt ở Mandalay.
Linh mục John Mg Nee, chánh xứ nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê ở Mandalay, dẫn đầu một nhóm gồm ba bác sĩ, bảy nữ tu và sáu bạn trẻ đi phát nước uống, cà phê uống liền, mì sợi và thức ăn nhẹ cho nạn nhân lũ lụt tại một nơi lánh nạn tạm trong một ngôi chùa địa phương.
Nhóm chọn nơi có 200 người lánh nạn đang rất cần giúp đỡ.
Ba bác sĩ và những người phụ giúp họ đã đo huyết áp và phát vitamin cho người già và trẻ em.
Khoảng 50 người đứng xếp hàng chờ khám bệnh.
Kyaw Min Naing, nạn nhân lũ lụt, nói: “Tôi cám ơn nhóm Công giáo đã đến giúp chúng tôi.”
Một người bị nạn khác lưu ý đây là nhóm Công giáo đầu tiên đến khám bệnh và phát thuốc.
Bác sĩ tình nguyện viên Cho Lay Mar nói: “Đây là một kinh nghiệm tốt và chúng tôi có thể làm tốt hơn trong tương lai.”
Theo thông tin mới nhất, có 60 gia đình Công giáo bị ảnh hưởng lũ.
Tổng cộng có 4.000 người vẫn còn đang lánh nạn tại các chùa, tu viện và trường học của nhà nước. Tuy nhiên, một số gia đình đã bắt đầu trở về nhà.
Một số nơi ở Mandalay đang bị ảnh hưởng lũ lụt và lở đất do mưa liên tiếp trong nhiều ngày bắt đầu hôm 6-10.
MY11543.1623, 12-10-2010, 31 dòng, 269 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Mandalay

Một bác sĩ Công giáo khám bệnh cho nạn nhân lũ lụt tại nơi lánh nạn

Một bác sĩ Công giáo khám bệnh cho nạn nhân lũ lụt tại nơi lánh nạn

Một giáo xứ ở Mandalay đã vận động các tình nguyện viên khám chữa bệnh và phát hàng cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt ở Mandalay.

Linh mục John Mg Nee, chánh xứ nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê ở Mandalay, dẫn đầu một nhóm gồm ba bác sĩ, bảy nữ tu và sáu bạn trẻ đi phát nước uống, cà phê uống liền, mì sợi và thức ăn nhẹ cho nạn nhân lũ lụt tại một nơi lánh nạn tạm trong một ngôi chùa địa phương.

Nhóm chọn nơi có 200 người lánh nạn đang rất cần giúp đỡ.

Ba bác sĩ và những người phụ giúp họ đã đo huyết áp và phát vitamin cho người già và trẻ em.

Khoảng 50 người đứng xếp hàng chờ khám bệnh.

Kyaw Min Naing, nạn nhân lũ lụt, nói: “Tôi cám ơn nhóm Công giáo đã đến giúp chúng tôi.”

Một người bị nạn khác lưu ý đây là nhóm Công giáo đầu tiên đến khám bệnh và phát thuốc.

Bác sĩ tình nguyện viên Cho Lay Mar nói: “Đây là một kinh nghiệm tốt và chúng tôi có thể làm tốt hơn trong tương lai.”

Theo thông tin mới nhất, có 60 gia đình Công giáo bị ảnh hưởng lũ.

Tổng cộng có 4.000 người vẫn còn đang lánh nạn tại các chùa, tu viện và trường học của nhà nước. Tuy nhiên, một số gia đình đã bắt đầu trở về nhà.

Một số nơi ở Mandalay đang bị ảnh hưởng lũ lụt và lở đất do mưa liên tiếp trong nhiều ngày bắt đầu hôm 6-10.

MY11543.1623, 12-10-2010, 31 dòng, 269 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng