UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mọi người

Ngày 14 tháng 10 năm 2010

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mọi người
Bài của phóng viên ucanews.com từ Yangon
Các nhà bảo vệ môi trường ở Myanmar nói các cá nhân phải có bổn phận bảo vệ môi trường hơn là ngồi chờ các tổ chức.
“Chúng tôi muốn mọi người ý thức được tình trạng trái đất ấm dần lên và các vấn đề môi trường khác. Người dân phải tích cực góp phần bảo vệ môi trường và không nên xem đó là trách nhiệm của các tổ chức dựa trên cộng đồng. Chúng tôi muốn mọi người nói và ít ra là làm một việc gì đó để bảo vệ môi trường” – U Myint Zaw nói.
Nhà bảo vệ môi trường nói chuyện với khoảng 400 tham dự viên tại hội thảo ở Yangon hôm 9-10. Hội thảo do một nhóm bảo vệ môi trường ở Myanmar tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nhu cầu bảo vệ môi trường.
Các diễn giả đã nói về các chủ đề bảo tồn đất trồng và rừng, biến đổi khí hậu, hậu quả của thuốc trừ sâu và phân hóa học và nhu cầu canh tác hữu cơ.
“Các bài nói chuyện này rất hữu ích vì tôi đang giảng dạy các vấn đề môi trường, đặc biệt là về sự tàn phá hệ sinh thái” – nữ tu Christine May thuộc Dòng Đức Mẹ Thừa sai nói.
Augustine Hti San, một tham dự viên, nói các chủ đề được trình bày tại hội thảo giúp anh nhận ra mình không biết nhiều về biến đổi khí hậu, tình trạng trái đất ấm dần lên và các vấn đề môi trường khác.
MY11549.1623, 13-10-2010, 23 dòng, 269 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Yangon

Các đại biểu tại hội thảo ở Yangon

Các đại biểu tại hội thảo ở Yangon

Các nhà bảo vệ môi trường ở Myanmar nói các cá nhân phải có bổn phận bảo vệ môi trường hơn là ngồi chờ các tổ chức.

“Chúng tôi muốn mọi người ý thức được tình trạng trái đất ấm dần lên và các vấn đề môi trường khác. Người dân phải tích cực góp phần bảo vệ môi trường và không nên xem đó là trách nhiệm của các tổ chức dựa trên cộng đồng. Chúng tôi muốn mọi người nói và ít ra là làm một việc gì đó để bảo vệ môi trường” – U Myint Zaw nói.

Nhà bảo vệ môi trường nói chuyện với khoảng 400 tham dự viên tại hội thảo ở Yangon hôm 9-10. Hội thảo do một nhóm bảo vệ môi trường ở Myanmar tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nhu cầu bảo vệ môi trường.

Các diễn giả đã nói về các chủ đề bảo tồn đất trồng và rừng, biến đổi khí hậu, hậu quả của thuốc trừ sâu và phân hóa học và nhu cầu canh tác hữu cơ.

“Các bài nói chuyện này rất hữu ích vì tôi đang giảng dạy các vấn đề môi trường, đặc biệt là về sự tàn phá hệ sinh thái” – nữ tu Christine May thuộc Dòng Đức Mẹ Thừa sai nói.

Augustine Hti San, một tham dự viên, nói các chủ đề được trình bày tại hội thảo giúp anh nhận ra mình không biết nhiều về biến đổi khí hậu, tình trạng trái đất ấm dần lên và các vấn đề môi trường khác.

MY11549.1623, 13-10-2010, 23 dòng, 269 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng