UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Caritas Sri Lanka đẩy mạnh giáo dục

Ngày 19 tháng 10 năm 2010

Caritas Sri Lanka đẩy mạnh giáo dục
Bài của phóng viên ucanews.com từ Colombo
Giáo hội Công giáo ở Sri Lanka đang khuyến khích trẻ em trong các cộng đồng bị chiến tranh tàn phá trước đây tiếp tục học hành bằng cách cấp phát sách vở, tiền, quần áo và tổ chức sinh hoạt vui chơi cho các em.
Linh mục George Sigamoney, giám đốc Caritas quốc gia Sri Lanka, nói chiến tranh và tản cư, nghèo đói, bố mẹ thiếu thái độ hỗ trợ giáo dục, thiếu các nhu yếu phẩm như lương thực, quần áo, chi phí học hành, tiền bạc và hệ thống giáo dục chính quy đã khiến trẻ em bỏ học ở tuổi còn nhỏ.
Caritas viếng thăm các trẻ như thế và phân phát đồ đồng phục học sinh, sách giáo khoa và sách bài tập và mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng kèm theo tiền gửi ban đầu cho các em.
Họ còn chuẩn bị các giải thưởng dành cho người thắng cuộc trong nhiều cuộc thi họ tổ chức cho các em.
Cuộc khảo sát gần đây của Cục điều tra dân số và thống kê cho thấy 261.709 trong số 4,3 triệu trẻ em tuổi từ 5-17 không đi học mặc dù chính phủ cung cấp sách giáo khoa, đồng phục và học hành miễn phí.
Neil Buhne, đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, nói: “Quan trọng là phải có một hệ thống giáo dục tốt được trang bị cơ sở thích đáng.”
Ước tính khoảng 1/3 dân Sinhal sống dưới mức sống tối thiểu. Nghèo khổ thường buộc trẻ em phải đi làm việc trên biển hoặc ngoài đồng với bố mẹ.
Bản báo cáo cho thấy hầu hết lao động trẻ em là con trai, 52% hay 475.531 trong tổng số trẻ em đang đi làm dưới 15 tuổi và gần 60% làm nghề nông.
SR11484.1623, 15-10-2010, 28 dòng, 311 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Colombo

Trẻ em tại một sự kiện do Giáo hội tổ chức

Trẻ em tại một sự kiện do Giáo hội tổ chức

Giáo hội Công giáo ở Sri Lanka đang khuyến khích trẻ em trong các cộng đồng bị chiến tranh tàn phá trước đây tiếp tục học hành bằng cách cấp phát sách vở, tiền, quần áo và tổ chức sinh hoạt vui chơi cho các em.

Linh mục George Sigamoney, giám đốc Caritas quốc gia Sri Lanka, nói chiến tranh và tản cư, nghèo đói, bố mẹ thiếu thái độ hỗ trợ giáo dục, thiếu các nhu yếu phẩm như lương thực, quần áo, chi phí học hành, tiền bạc và hệ thống giáo dục chính quy đã khiến trẻ em bỏ học ở tuổi còn nhỏ.

Caritas viếng thăm các trẻ như thế và phân phát đồ đồng phục học sinh, sách giáo khoa và sách bài tập và mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng kèm theo tiền gửi ban đầu cho các em.

Họ còn chuẩn bị các giải thưởng dành cho người thắng cuộc trong nhiều cuộc thi họ tổ chức cho các em.

Cuộc khảo sát gần đây của Cục điều tra dân số và thống kê cho thấy 261.709 trong số 4,3 triệu trẻ em tuổi từ 5-17 không đi học mặc dù chính phủ cung cấp sách giáo khoa, đồng phục và học hành miễn phí.

Neil Buhne, đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, nói: “Quan trọng là phải có một hệ thống giáo dục tốt được trang bị cơ sở thích đáng.”

Ước tính khoảng 1/3 dân Sinhal sống dưới mức sống tối thiểu. Nghèo khổ thường buộc trẻ em phải đi làm việc trên biển hoặc ngoài đồng với bố mẹ.

Bản báo cáo cho thấy hầu hết lao động trẻ em là con trai, 52% hay 475.531 trong tổng số trẻ em đang đi làm dưới 15 tuổi và gần 60% làm nghề nông.

SR11484.1623, 15-10-2010, 28 dòng, 311 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng