UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người Công giáo Hồng Kông kêu gọi trả tự do cho giáo sĩ Trung Quốc đại lục

Ngày 21 tháng 10 năm 2010

Người Công giáo Hồng Kông kêu gọi trả tự do cho giáo sĩ Trung Quốc đại lục
Bài của phóng viên ucanews.com từ Hồng Kông
Người Công giáo ở Hồng Kông tổ chức đi chặng đàng Thánh giá ngoài trời, đồng thời yêu cầu trả tự do cho các giáo sĩ bị bắt giam và tự do tôn giáo ở Trung Quốc đại lục.
“Chúng tôi hy vọng người Công giáo chúng ta có thể chia sẻ nỗi đau của họ qua sự kiện này.
Người Hồng Kông nên quý trọng sự tự do chúng ta đang có và lên tiếng cho người dân ở đại lục” Lina Chan Lai-na, thư ký điều hành Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông, nói.
Khoảng 100 người Công giáo tham dự hoạt động này, trong đó có thành viên của hai nhóm quan tâm xã hội cấp giáo xứ và Tu hội Đời Phanxicô.
Họ dừng chân tại bảy nơi tượng trưng như Tòa án Tối cao, liên hệ các biến cố khổ nạn của Chúa Giêsu và phản ánh tình hình hiện nay của Giáo hội Trung Quốc.
Những người đi đàng Thánh giá còn cầu nguyện cho các giáo sĩ bị chết trong tù và những người còn bị giam giữ, trong đó có các Đức Giám mục Cosmas Shi Enxiang của Yixian và Su Zhimin (Zhemin) của Bảo Định.
Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, giám mục về hưu của Hồng Kông, nói trong giờ kinh tối sau cuộc đi đàng Thánh giá: “Nhiều người vẫn còn đang bị giám sát hoặc mất tích. Chúng ta may mắn sống đức tin trong hòa bình nên có trách nhiệm nhớ đến họ.”
Ngài chỉ trích chính phủ Trung Quốc là “chế độ ép người ta nói láo” trong khi khen ngợi những nỗ lực lên tiếng nói của người được nhận Giải Nobel Hòa bình Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba).
HK11607.1624, 19-10-2010, 29 dòng, 300 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Hồng Kông

Người Công giáo ở Hong Kong tổ chức đi Chặng Đàng Thánh Giá để cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Trung Quốc

Người Công giáo ở Hong Kong tổ chức đi Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời để cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Trung Quốc

Người Công giáo ở Hồng Kông tổ chức đi chặng đàng Thánh giá ngoài trời, đồng thời yêu cầu trả tự do cho các giáo sĩ bị bắt giam và tự do tôn giáo ở Trung Quốc đại lục.

“Chúng tôi hy vọng người Công giáo chúng ta có thể chia sẻ nỗi đau của họ qua sự kiện này.

Người Hồng Kông nên quý trọng sự tự do chúng ta đang có và lên tiếng cho người dân ở đại lục” Lina Chan Lai-na, thư ký điều hành Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông, nói.

Khoảng 100 người Công giáo tham dự hoạt động này, trong đó có thành viên của hai nhóm quan tâm xã hội cấp giáo xứ và Tu hội Đời Phanxicô.

Họ dừng chân tại bảy nơi tượng trưng như Tòa án Tối cao, liên hệ các biến cố khổ nạn của Chúa Giêsu và phản ánh tình hình hiện nay của Giáo hội Trung Quốc.

Những người đi đàng Thánh giá còn cầu nguyện cho các giáo sĩ bị chết trong tù và những người còn bị giam giữ, trong đó có các Đức Giám mục Cosmas Shi Enxiang của Yixian và Su Zhimin (Zhemin) của Bảo Định.

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, giám mục về hưu của Hồng Kông, nói trong giờ kinh tối sau cuộc đi đàng Thánh giá: “Nhiều người vẫn còn đang bị giám sát hoặc mất tích. Chúng ta may mắn sống đức tin trong hòa bình nên có trách nhiệm nhớ đến họ.”

Ngài chỉ trích chính phủ Trung Quốc là “chế độ ép người ta nói láo” trong khi khen ngợi những nỗ lực lên tiếng nói của người được nhận Giải Nobel Hòa bình Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba).

HK11607.1624, 19-10-2010, 29 dòng, 300 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng