UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người Ấn giáo hoan nghênh lời kêu gọi liên tôn của Đức Thánh cha

Ngày 22 tháng 10 năm 2010

Người Ấn giáo hoan nghênh lời kêu gọi liên tôn của Đức Thánh cha
Bài của Ritu Sharma từ New Delhi
Người Ấn giáo ở Ấn Độ khen ngợi lời tuyên bố gần đây của Đức Thánh cha nhấn mạnh chủng sinh Công giáo cần tìm hiểu các tôn giáo khác.
Swamy Agnivesh, nhà cải cách xã hội, nói: “Chính lời tuyên bố hết sức tích cực của Đức giáo hoàng sẽ giúp ích trong việc nghiên cứu tương đối về tất cả các tôn giáo.”
Mọi người cần có kiến thức về mọi tôn giáo, Karuna Shukla, lãnh đạo đảng ủng hộ Ấn giáo Bharatiya Janata, nói thêm.
Hôm 18-10, Đức Thánh cha Bênêđictô XVI nói trong thư gửi các chủng sinh rằng “nhu cầu nhập môn căn bản về các tôn giáo lớn quan trọng như việc tìm hiểu các giáo phái Kitô khác nhau.”
Agnivesh nói thêm đề nghị của Đức Thánh cha sẽ giúp người trẻ tìm hiểu các giá trị tích cực của các tôn giáo khác.
Nhà báo thâm niên Arjun Nirala nói đề nghị của Đức Thánh cha còn giúp loại bỏ những quan niệm sai lầm về các tôn giáo khác.
Linh mục phát ngôn viên của các giám mục Công giáo Ấn Độ Babu Joseph tán thành ý kiến trên và nói điều này sẽ tăng cường đối thoại liên tôn.
IC11639.1624, 20-10-2010, 22 dòng, 209 từ.

Bài của Ritu Sharma từ New Delhi

Nghi thức cúng một vị thần Ấn giáo. Đức Giáo hoàng nói rằng chủng sinh nên tìm hiểu về các tôn giáo khác

Nghi thức cúng một vị thần Ấn giáo. Đức Giáo hoàng nói rằng chủng sinh nên tìm hiểu về các tôn giáo khác

Người Ấn giáo ở Ấn Độ khen ngợi lời tuyên bố gần đây của Đức Thánh cha nhấn mạnh chủng sinh Công giáo cần tìm hiểu các tôn giáo khác.

Swamy Agnivesh, nhà cải cách xã hội, nói: “Chính lời tuyên bố hết sức tích cực của Đức giáo hoàng sẽ giúp ích trong việc nghiên cứu tương đối về tất cả các tôn giáo.”

Mọi người cần có kiến thức về mọi tôn giáo, Karuna Shukla, lãnh đạo đảng ủng hộ Ấn giáo Bharatiya Janata, nói thêm.

Hôm 18-10, Đức Thánh cha Bênêđictô XVI nói trong thư gửi các chủng sinh rằng “nhu cầu nhập môn căn bản về các tôn giáo lớn quan trọng như việc tìm hiểu các giáo phái Kitô khác nhau.”

Agnivesh nói thêm đề nghị của Đức Thánh cha sẽ giúp người trẻ tìm hiểu các giá trị tích cực của các tôn giáo khác.

Nhà báo thâm niên Arjun Nirala nói đề nghị của Đức Thánh cha còn giúp loại bỏ những quan niệm sai lầm về các tôn giáo khác.

Linh mục phát ngôn viên của các giám mục Công giáo Ấn Độ Babu Joseph tán thành ý kiến trên và nói điều này sẽ tăng cường đối thoại liên tôn.

IC11639.1624, 20-10-2010, 22 dòng, 209 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng