Đức Thánh cha thúc giục Seoul không quên công bằng xã hội

Đức Thánh cha thúc giục Seoul không quên công bằng xã hội
Bài của John Choi tư Seoul
Đức Thánh cha kêu gọi Hàn Quốc duy trì tính công bằng trong quá trình phát triển đất nước.
“Phát triển kinh tế đáng kể của Hàn Quốc trong những năm gần đây đã biến đổi từ một quốc gia nhận viện trợ thành một nước viện trợ” – Đức Thánh cha Bênêđictô XVI phát biểu sau khi nhận Ủy nhiệm thư của Thomas Han Hong-soon, tân đại sứ Hàn Quốc tại Vatican hôm 21-10.
Đức Thánh cha nói thêm có những mối nguy hiểm liên quan đến phát triển nếu không xem xét vấn đề đạo đức. Điều này khiến cho những thành phần nghèo khổ hơn trong xã hội không được hưởng sự phồn vinh của đất nước.
“Tôi động viên chính phủ Hàn Quốc đảm bảo công bằng xã hội và chăm lo cho lợi ích chung phát triển song song với sự sang giàu vật chất” – ngài nói.
Đức Thánh cha còn cam đoan Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc sẽ làm việc với chính phủ để đẩy mạnh các mục tiêu này.
“Hàn Quốc đã đóng vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế bằng cách đẩy mạnh hòa bình và bình ổn trên bán đảo Triều Tiên cũng như an ninh và hội nhập kinh tế trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương” – Đức Bênêđictô XVI nói thêm và đánh giá cao vai trò quốc tế của quốc gia này.
Thomas Han, 67 tuổi, được chính phủ Hàn Quốc bổ nhiệm làm đại sứ tại Vatican hồi tháng 6 vừa qua, từng làm chủ tịch Sứ vụ tông đồ giáo dân Hàn Quốc từ năm 2006-2010.
Ông còn là thành viên Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân từ năm 1984 và làm kiểm toán cho Sở Kinh tế của Tòa Thánh từ tháng 11-2008.
Trong cuộc phỏng vấn với ucanews.com hồi tháng 8, ông Han nói sẽ làm việc ủng hộ Vatican về các giáo huấn tâm linh và đạo đức.
“Hàn Quốc cần tích cực tham gia những nỗ lực của Vatican với tư cách là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” – ông Han nói thêm.
KO11674.1624, 22-10-2010, 35 dòng, 364 từ

Bài của John Choi tư Seoul

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI

Đức Thánh cha kêu gọi Hàn Quốc duy trì tính công bằng trong quá trình phát triển đất nước.

“Phát triển kinh tế đáng kể của Hàn Quốc trong những năm gần đây đã biến đổi từ một quốc gia nhận viện trợ thành một nước viện trợ” – Đức Thánh cha Bênêđictô XVI phát biểu sau khi nhận Ủy nhiệm thư của Thomas Han Hong-soon, tân đại sứ Hàn Quốc tại Vatican hôm 21-10.

Đức Thánh cha nói thêm có những mối nguy hiểm liên quan đến phát triển nếu không xem xét vấn đề đạo đức. Điều này khiến cho những thành phần nghèo khổ hơn trong xã hội không được hưởng sự phồn vinh của đất nước.

“Tôi động viên chính phủ Hàn Quốc đảm bảo công bằng xã hội và chăm lo cho lợi ích chung phát triển song song với sự sang giàu vật chất” – ngài nói.

Đức Thánh cha còn cam đoan Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc sẽ làm việc với chính phủ để đẩy mạnh các mục tiêu này.

“Hàn Quốc đã đóng vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế bằng cách đẩy mạnh hòa bình và bình ổn trên bán đảo Triều Tiên cũng như an ninh và hội nhập kinh tế trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương” – Đức Bênêđictô XVI nói thêm và đánh giá cao vai trò quốc tế của quốc gia này.

Thomas Han, 67 tuổi, được chính phủ Hàn Quốc bổ nhiệm làm đại sứ tại Vatican hồi tháng 6 vừa qua, từng làm chủ tịch Sứ vụ tông đồ giáo dân Hàn Quốc từ năm 2006-2010.

Ông còn là thành viên Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân từ năm 1984 và làm kiểm toán cho Sở Kinh tế của Tòa Thánh từ tháng 11-2008.

Trong cuộc phỏng vấn với ucanews.com hồi tháng 8, ông Han nói sẽ làm việc ủng hộ Vatican về các giáo huấn tâm linh và đạo đức.

“Hàn Quốc cần tích cực tham gia những nỗ lực của Vatican với tư cách là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” – ông Han nói thêm.

KO11674.1624, 22-10-2010, 35 dòng, 364 từ