UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người Công giáo Thái Lan khẩn cấp cứu trợ nạn nhân lũ lụt

Ngày 25 tháng 10 năm 2010

Người Công giáo Thái Lan khẩn cấp cứu trợ nạn nhân lũ lụt
Bài của các phóng viên từ Bangkok
Giáo hội Công giáo Thái Lan cung cấp chỗ lánh nạn cho các nạn nhân lũ bị mất nhà cửa trong khi các tổ chức từ thiện khác tiếp tục nỗ lực phát hàng cứu trợ trong vùng bị lũ ở miền đông bắc quốc gia này.
Linh mục Somchai Phongsiriphat thuộc phòng cứu trợ khẩn cấp nói: “Người dân địa phương đang trong tình cảnh tuyệt vọng vì nước lũ làm ngập nhà cửa và làm đảo lộn cuộc sống của họ.”
“Chúng tôi đã dùng xe tải của quân đội di chuyển 1.000 người bị nạn đến nơi lánh nạn, tại đây họ được cung cấp nước, thức ăn và khám chữa bệnh” – ngài nói.
Ngài cho biết Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô đang chăm sóc những người sơ tán tại nơi lánh nạn tạm ở Trường Thánh Mary Witthaya, mở cửa hôm 18-10, thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima.
Đức Giám mục Banchong Chaiyara của Ubon Ratchathani, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thừa tác vụ xã hội, và các giám mục khác đã kêu gọi người Công giáo trên cả nước cầu nguyện, đóng góp và hỗ trợ nạn nhân lũ lụt.
Nữ tu Kalaya Trisopha thuộc dòng Thánh Tâm ở Bangkok đã phát gạo nếp, thịt và rau cho Trường Thánh Mary Witthaya và các vùng bị ngập lụt khác.
“Cộng đoàn chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 800.000 baht ủng hộ ban đầu cho người bị nạn” – nữ tu nói.
Linh mục Anucha Chaoprakenoi đến từ Văn phòng cứu trợ khẩn cấp và người tị nạn Công giáo (COERR) nói nhóm tình nguyện của văn phòng đã kêu gọi mọi thành viên chuẩn bị vận chuyển các nhu yếu phẩm đến các vùng bị lũ.
Đức Giám mục Chusak Sirisuk của Nakhon Ratchasima phát biểu với ucanews.com rằng “Đây là cơn lũ lớn nhất trong 20 năm qua. Nhiều giáo phận của chúng ta bị ảnh hưởng. Tại trung chủng viện của chúng ta, mực nước lên 2,5 mét còn nước và điện đều bị cúp.”
Theo ước tính ban đầu của tỉnh, 24 trong 32 quận huyện bị ngập lụt khiến hơn 200.000 người phải đi sơ tán và khoảng 470.000 rai đất (188.000 sào) bị thiệt hại.
TH11656.1624, 21-10-2010, 38 dòng, 376 từ.

Bài của các phóng viên từ Bangkok

Nước lũ làm ngập một học viện của Giáo hội ở tỉnh Nakhon Ratchasima

Nước lũ làm ngập một học viện của Giáo hội ở tỉnh Nakhon Ratchasima

Giáo hội Công giáo Thái Lan cung cấp chỗ lánh nạn cho các nạn nhân lũ bị mất nhà cửa trong khi các tổ chức từ thiện khác tiếp tục nỗ lực phát hàng cứu trợ trong vùng bị lũ ở miền đông bắc quốc gia này.

Linh mục Somchai Phongsiriphat thuộc phòng cứu trợ khẩn cấp nói: “Người dân địa phương đang trong tình cảnh tuyệt vọng vì nước lũ làm ngập nhà cửa và làm đảo lộn cuộc sống của họ.”

“Chúng tôi đã dùng xe tải của quân đội di chuyển 1.000 người bị nạn đến nơi lánh nạn, tại đây họ được cung cấp nước, thức ăn và khám chữa bệnh” – ngài nói.

Ngài cho biết Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô đang chăm sóc những người sơ tán tại nơi lánh nạn tạm ở Trường Thánh Mary Witthaya, mở cửa hôm 18-10, thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima.

Đức Giám mục Banchong Chaiyara của Ubon Ratchathani, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thừa tác vụ xã hội, và các giám mục khác đã kêu gọi người Công giáo trên cả nước cầu nguyện, đóng góp và hỗ trợ nạn nhân lũ lụt.

Nữ tu Kalaya Trisopha thuộc dòng Thánh Tâm ở Bangkok đã phát gạo nếp, thịt và rau cho Trường Thánh Mary Witthaya và các vùng bị ngập lụt khác.

“Cộng đoàn chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 800.000 baht ủng hộ ban đầu cho người bị nạn” – nữ tu nói.

Linh mục Anucha Chaoprakenoi đến từ Văn phòng cứu trợ khẩn cấp và người tị nạn Công giáo (COERR) nói nhóm tình nguyện của văn phòng đã kêu gọi mọi thành viên chuẩn bị vận chuyển các nhu yếu phẩm đến các vùng bị lũ.

Đức Giám mục Chusak Sirisuk của Nakhon Ratchasima phát biểu với ucanews.com rằng “Đây là cơn lũ lớn nhất trong 20 năm qua. Nhiều giáo phận của chúng ta bị ảnh hưởng. Tại trung chủng viện của chúng ta, mực nước lên 2,5 mét còn nước và điện đều bị cúp.”

Theo ước tính ban đầu của tỉnh, 24 trong 32 quận huyện bị ngập lụt khiến hơn 200.000 người phải đi sơ tán và khoảng 470.000 rai đất (188.000 sào) bị thiệt hại.

TH11656.1624, 21-10-2010, 38 dòng, 376 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng