UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo phận ôn lại các phương pháp truyền giáo

Ngày 28 tháng 10 năm 2010

Giáo phận ôn lại các phương pháp truyền giáo
Bài của phóng viên ucanews.com từ Tân Hiệp
Tăng cường kết nghĩa với những người thuộc mọi thành phần xã hội là chìa khóa cho công tác truyền giáo, theo một hội nghị do giáo phận ở miền nam Việt Nam tổ chức.
Hội nghị truyền giáo từ ngày 23-24/10 tại giáo xứ Tân Hiệp thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, thu hút 1.300 tham dự viên.
Linh mục Isiđôrô Bùi Văn Tăng, trưởng ban truyền giáo của giáo phận Long Xuyên, phát biểu với tham dự viên: “Người Công giáo nên hợp tác với những người có thiện chí để chăm lo giáo dục, y tế và các dịch vụ phúc lợi khác cho người bị thiệt thòi.”
Người Công giáo “cũng cần đẩy mạnh các quan hệ tốt đẹp với cán bộ nhà nước và tín đồ các tôn giáo khác” – vị chánh xứ giáo xứ Đông Hòa nói thêm.
“Để truyền giáo hiệu quả ngày nay, các giáo xứ cần kết nghĩa với các giáo điểm, các gia đình Công giáo nên hỗ trợ các gia đình ngoài Công giáo và các cá nhân làm bạn với những người khác trong môi trường làm việc của mình” – cha Tăng nói.
Ngài nói với ucanews.com có 1.200 người được rửa tội từ khi giáo phận phát động chương trình kể truyện Chúa Giêsu tại các xứ từ năm 2006.
Trong chương trình này người Công giáo chia sẻ việc hành đạo và kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu với người khác.
Theo cha Tăng, Giáo hội địa phương truyền giáo bằng cách xây dựng cơ sở, đào tạo thừa sai, thành lập các hội đoàn Công giáo và giáo điểm. Nhiều linh mục và tu sĩ được cử đi làm việc ở nước ngoài. Giáo hội địa phương còn chăm lo giáo dục và y tế cho người nghèo và xây dựng cầu qua sông ở các vùng xa xôi, cha Tăng giải thích.
Ngài nói hội nghị gần đây nhằm ôn lại các hoạt động truyền giáo của giáo phận trong 50 năm qua.
Hội nghị còn nhằm nâng cao nhận thức về truyền giáo là nhiệm vụ của tất cả người Công giáo, chứ không phải chỉ riêng giáo sĩ và tu sĩ.
40.000 người đã tham dự Thánh lễ đặc biệt kết thúc hội nghị do Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu của Long Xuyên đồng tế với 150 linh mục. Có 44 người được rửa tội trong Thánh lễ này.
VT11733.1625, 27-10-2010, 41 dòng, 411 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Tân Hiệp

Một phụ nữ đang chịu Phép Rửa

Một phụ nữ đang chịu Phép Rửa

Tăng cường kết nghĩa với những người thuộc mọi thành phần xã hội là chìa khóa cho công tác truyền giáo, theo một hội nghị do giáo phận ở miền nam Việt Nam tổ chức.

Hội nghị truyền giáo từ ngày 23-24/10 tại giáo xứ Tân Hiệp thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, thu hút 1.300 tham dự viên.

Linh mục Isiđôrô Bùi Văn Tăng, trưởng ban truyền giáo của giáo phận Long Xuyên, phát biểu với tham dự viên: “Người Công giáo nên hợp tác với những người có thiện chí để chăm lo giáo dục, y tế và các dịch vụ phúc lợi khác cho người bị thiệt thòi.”

Người Công giáo “cũng cần đẩy mạnh các quan hệ tốt đẹp với cán bộ nhà nước và tín đồ các tôn giáo khác” – vị chánh xứ giáo xứ Đông Hòa nói thêm.

“Để truyền giáo hiệu quả ngày nay, các giáo xứ cần kết nghĩa với các giáo điểm, các gia đình Công giáo nên hỗ trợ các gia đình ngoài Công giáo và các cá nhân làm bạn với những người khác trong môi trường làm việc của mình” – cha Tăng nói.

Ngài nói với ucanews.com có 1.200 người được rửa tội từ khi giáo phận phát động chương trình kể truyện Chúa Giêsu tại các xứ từ năm 2006.

Trong chương trình này người Công giáo chia sẻ việc hành đạo và kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu với người khác.

Theo cha Tăng, Giáo hội địa phương truyền giáo bằng cách xây dựng cơ sở, đào tạo thừa sai, thành lập các hội đoàn Công giáo và giáo điểm. Nhiều linh mục và tu sĩ được cử đi làm việc ở nước ngoài. Giáo hội địa phương còn chăm lo giáo dục và y tế cho người nghèo và xây dựng cầu qua sông ở các vùng xa xôi, cha Tăng giải thích.

Ngài nói hội nghị gần đây nhằm ôn lại các hoạt động truyền giáo của giáo phận trong 50 năm qua.

Hội nghị còn nhằm nâng cao nhận thức về truyền giáo là nhiệm vụ của tất cả người Công giáo, chứ không phải chỉ riêng giáo sĩ và tu sĩ.

40.000 người đã tham dự Thánh lễ đặc biệt kết thúc hội nghị do Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu của Long Xuyên đồng tế với 150 linh mục. Có 44 người được rửa tội trong Thánh lễ này.

VT11733.1625, 27-10-2010, 41 dòng, 411 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng