UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người Công giáo đứng đầu danh sách làm việc từ thiện

Ngày 28 tháng 10 năm 2010

Người Công giáo đứng đầu danh sách làm việc từ thiện
Bài của Stephen Hong từ Seoul
Cuộc khảo sát của một tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc cho thấy người Công giáo tích cực nhất trong các dịch vụ từ thiện và nhân đạo so với những người thuộc các tôn giáo khác.
Tổ chức Beautiful Foundation phát hành những khám phá này thông qua Chỉ số làm từ thiện Hàn Quốc 2009 tại Hội nghị văn hóa cho đi quốc tế thứ 10 hôm 22-10.
Tổ chức này đã tổ chức một cuộc khảo sát làm từ thiện trên cả nước có 1.035 người trên tuổi 19 tham gia từ ngày 19/7-23/8.
Kết quả chỉ số như sau:
– Tham gia công tác thiện nguyện: Người Công giáo chiếm 44%, Tin lành 37%, Phật giáo 21% và người không tôn giáo 14%.
– Kinh nghiệm tình nguyện định kỳ: Người Công giáo 62,2%, Phật giáo 49% và Tin lành 48%.
– Tham gia đóng góp: Người Tin lành 71%, Công giáo 67%, Phật giáo 59% và người không tôn giáo 46%.
– Đóng góp định kỳ: Người Công giáo 38,8%, Tin lành 33,1% và Phật giáo 23,7%.
Giáo sư Min In-sik tại đại học Kyunghee nói kết quả này cho thấy tính kiên định giữa tỷ lệ hoạt động tình nguyện và quyên góp và các tôn giáo.
Tổ chức này tổ chức hội nghị nhằm xem xét lại văn hóa cho đi và hoạt động tình nguyện của người dân Hàn Quốc vì họ tin rằng chia sẻ có sức mạnh thay đổi thế giới và con người và tạo ra các niềm tin mới trong xã hội.
KO11743.1625, 27-10-2010, 30 dòng, 265 từ

Bài của Stephen Hong từ Seoul

Ảnh chụp màn hình trang website của tổ chức Beautiful Foundation

Ảnh chụp màn hình trang website của tổ chức Beautiful Foundation

Cuộc khảo sát của một tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc cho thấy người Công giáo tích cực nhất trong các dịch vụ từ thiện và nhân đạo so với những người thuộc các tôn giáo khác.

Tổ chức Beautiful Foundation phát hành những khám phá này thông qua Chỉ số làm từ thiện Hàn Quốc 2009 tại Hội nghị văn hóa cho đi quốc tế thứ 10 hôm 22-10.

Tổ chức này đã tổ chức một cuộc khảo sát làm từ thiện trên cả nước có 1.035 người trên tuổi 19 tham gia từ ngày 19/7-23/8.

Kết quả chỉ số như sau:

– Tham gia công tác thiện nguyện: Người Công giáo chiếm 44%, Tin lành 37%, Phật giáo 21% và người không tôn giáo 14%.

– Kinh nghiệm tình nguyện định kỳ: Người Công giáo 62,2%, Phật giáo 49% và Tin lành 48%.

– Tham gia đóng góp: Người Tin lành 71%, Công giáo 67%, Phật giáo 59% và người không tôn giáo 46%.

– Đóng góp định kỳ: Người Công giáo 38,8%, Tin lành 33,1% và Phật giáo 23,7%.

Giáo sư Min In-sik tại đại học Kyunghee nói kết quả này cho thấy tính kiên định giữa tỷ lệ hoạt động tình nguyện và quyên góp và các tôn giáo.

Tổ chức này tổ chức hội nghị nhằm xem xét lại văn hóa cho đi và hoạt động tình nguyện của người dân Hàn Quốc vì họ tin rằng chia sẻ có sức mạnh thay đổi thế giới và con người và tạo ra các niềm tin mới trong xã hội.

KO11743.1625, 27-10-2010, 30 dòng, 265 từ

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng