UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đi nhà thờ thôi không thể củng cố đức tin chúng ta

Ngày 29 tháng 10 năm 2010

Đi nhà thờ thôi không thể củng cố đức tin chúng ta
Bài của C.Y.Lai từ Penang
Đức Giám mục Antony Selvanayagam của Penang nói người Công giáo phải nhận thức rằng đến nhà thờ mỗi Chúa nhật thôi thì không thể sống đức tin được. Ngài nói điều được đòi hỏi thêm ở đây là chăm sóc và yêu thương tha nhân nữa.
Đức cha Selvanayagam đã đẩy mạnh các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản và thành lập Văn phòng phát triển con người Penang cũng như các Ủy ban phát triển con người giáo xứ. Cả hai khuyến khích hành động hướng tới phát triển con người – văn phòng thuộc cấp giáo phận và ủy ban thuộc cấp giáo xứ.
Hôm 24-10, Đức cha Selvanayagam đã bước sang tuổi 75, là tuổi mà các giám mục phải đệ đơn xin nghỉ hưu.
Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Kuala Lumpur ngày 6-3-1980 và làm giám mục chính tòa ngày 1-9 năm đó. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục của Penang ngày 2-7-1983.
Tính đến tháng 10-2008, giáo phận Penang có khoảng 64.290 người Công giáo, chiếm 9% dân số trong giáo phận.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Đức cha Selvanayagam với ucanews.com:
Ucanews.com: Đâu là những nổi bật nhất trong những năm ngài làm giám mục?
Đức cha Antony Selvanayagam: Một điều nổi bật quan trọng là xây dựng các cộng đoàn – thành lập BECs (các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản) trong tất cả các giáo xứ. Giáo hội không thể gặp thử thách nếu vẫn còn ở cấp giáo xứ, vì thế hiện nay người ta quay sang xem BECs là phao cứu đắm của Giáo hội. Người Công giáo phải nhận thức được rằng đi lễ vào mỗi Chúa nhật thôi thì không thể làm cho chúng ta mạnh mẽ trong đức tin, nhưng chăm sóc tha nhân và yêu thương nhau giúp chúng ta tồn tại. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Tổng giám mục Soter Fernandez đã thành lập các BEC. Tôi chỉ tiếp nối việc làm tốt đẹp của ngài thôi.
Một điểm quan trọng nữa là thành lập Văn phòng phát triển con người Penang (POHD) cấp giáo phận và các Ủy ban phát triển con người (PHDC) cấp giáo xứ.
Nhận thức được phát triển con người rất quan trọng và còn là động lực chính của các giám mục bán đảo Malaysia, tôi hoàn toàn ủng hộ thành lập POHD vào năm 2000. Hiện nay, sau 11 năm, POHD đã phát triển mạnh mẽ với nhiều sứ vụ khác nhau như The Lighthouse (trung tâm cung cấp lương thực cho người vô gia cư), mục vụ di dân và “Bright Sparks” để phát triển trẻ em toàn diện.
Từ POHD ở cấp giáo phận, chúng tôi khuyến khích hành động hướng tới phát triển con người ở cấp giáo xứ. Vì thế PHDC được thành lập và hầu như tất cả các giáo xứ trong giáo phận đều có PHDC. Điều này phù hợp với lời Giáo hội kêu gọi mọi người trong các giáo xứ nên có trách nhiệm chăm lo việc phát triển lành mạnh cho tha nhân.
Một điểm nổi bất khác là vào năm 1985 khi tôi trở thành chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Kitô hữu Malaysia (CFM), tổ chức quy tụ tất cả các Kitô hữu để có chung một tiếng nói. CFM còn là thành viên trong Hội đồng cố vấn Ấn giáo, Kitô giáo, Lão giáo, Phật giáo và Sikh giáo Malaysia. Tuy nhiên, thật tiếc là người Hồi giáo không tham gia hội đồng này.
Chúng ta cũng tự hào rằng Giáo hội chúng ta không có lập trường về chủng tộc. Chúng ta đã gạt bỏ “Giáo hội Trung Quốc”, “Giáo hội Tamil”, v.v., mặc dù chúng ta công nhận có các nhóm ngôn ngữ khác nhau và hỗ trợ họ. Nhưng đồng thời chúng ta động viên họ cùng đến tham dự sự kiện hay cuộc họp chung.
Đức cha đã gặp những thử thách lớn nào?
Thuyết phục người ta tham dự các chương trình đào tạo là một thử thách. Không có nhiều người nhận thấy nhu cầu đào tạo. Họ không ý thức đầy đủ về vai trò làm người Công giáo của mình. Người Công giáo phải được đào tạo liên tục để giữ cho Giáo hội sống động và thông báo về những vấn đề đức tin.
Một thử thách nữa là thiếu linh mục. Mặc dù thiếu, nhưng các linh mục đã nỗ lực hết mình để trung thành phục vụ người dân. May mắn là giáo dân ủng hộ các linh mục và hiện nay đang đứng ra phụ giúp trong đời sống giáo xứ. Anh thấy họ tham gia nhiều ủy ban khác nhau như phụng vụ, giáo lý, …
Thế nhưng có nhiều người quan niệm sai lầm là tham gia chính trị đồng nghĩa với trở thành chính trị gia hay tham gia các đảng phái chính trị.
Thực ra tham gia chính trị có nghĩa là lên tiếng cho quyền lợi của chúng ta. Chúng ta nghe người ta than phiền về bất công, gian lận, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và vân vân nhưng họ không hành động. Họ mong các lãnh đạo Giáo hội lên tiếng còn họ không làm gì cả. Như thế không đúng tí nào cả. Họ cần được động viên lên tiếng nói, bày tỏ quan điểm, đấu tranh cho quyền lợi của mình. Các lãnh đạo Giáo hội có phần trong đó nhưng tất cả người Công giáo nên tích cực hơn trong việc thể hiện quyền lợi của mình.
Nghe Lời Chúa trong nhà thờ sẽ giúp chúng ta thực hiện các bổn phận chính trị. Nhạy cảm trước những điều đang xảy ra xung quanh mình về mặt chính trị là một phần trách nhiệm của chúng ta trong Giáo hội. Chúng ta phải giáo dục người dân về lĩnh vực quan trọng này, nhưng vì nó cũng là một lĩnh vực nhạy cảm, chúng ta phải thận trọng khi làm việc này.
Giáo phận nên tiếp tục chú trọng vào việc gì?
Tôi ước muốn việc xây dựng cộng đoàn sẽ tiếp tục phát triển thông qua BEC, qua đó những người thuộc tất cả các tôn giáo có thể thấy cách Kitô hữu sống. BEC cũng có thể giúp nâng cao ý thức chính trị. BEC còn hơn cả một con đường để thực hành các việc đạo đức. Nó hoàn thiện đời sống của người dân.
ML11742.1625, 28-10-2010, 92 dòng, 1.095 từ.

Bài của C.Y.Lai từ Penang

Đức Giám mục Antony Selvanayagam

Đức Giám mục Antony Selvanayagam

Đức Giám mục Antony Selvanayagam của Penang nói người Công giáo phải nhận thức rằng đến nhà thờ mỗi Chúa nhật thôi thì không thể sống đức tin được. Ngài nói điều được đòi hỏi thêm ở đây là chăm sóc và yêu thương tha nhân nữa.

Đức cha Selvanayagam đã đẩy mạnh các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản và thành lập Văn phòng phát triển con người Penang cũng như các Ủy ban phát triển con người giáo xứ. Cả hai khuyến khích hành động hướng tới phát triển con người – văn phòng thuộc cấp giáo phận và ủy ban thuộc cấp giáo xứ.

Hôm 24-10, Đức cha Selvanayagam đã bước sang tuổi 75, là tuổi mà các giám mục phải đệ đơn xin nghỉ hưu.

Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Kuala Lumpur ngày 6-3-1980 và làm giám mục chính tòa ngày 1-9 năm đó. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục của Penang ngày 2-7-1983.

Tính đến tháng 10-2008, giáo phận Penang có khoảng 64.290 người Công giáo, chiếm 9% dân số trong giáo phận.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Đức cha Selvanayagam với ucanews.com:

Ucanews.com: Đâu là những nổi bật nhất trong những năm ngài làm giám mục?

Đức cha Antony Selvanayagam: Một điều nổi bật quan trọng là xây dựng các cộng đoàn – thành lập BECs (các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản) trong tất cả các giáo xứ. Giáo hội không thể gặp thử thách nếu vẫn còn ở cấp giáo xứ, vì thế hiện nay người ta quay sang xem BECs là phao cứu đắm của Giáo hội. Người Công giáo phải nhận thức được rằng đi lễ vào mỗi Chúa nhật thôi thì không thể làm cho chúng ta mạnh mẽ trong đức tin, nhưng chăm sóc tha nhân và yêu thương nhau giúp chúng ta tồn tại. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Tổng giám mục Soter Fernandez đã thành lập các BEC. Tôi chỉ tiếp nối việc làm tốt đẹp của ngài thôi.

Một điểm quan trọng nữa là thành lập Văn phòng phát triển con người Penang (POHD) cấp giáo phận và các Ủy ban phát triển con người (PHDC) cấp giáo xứ.

Nhận thức được phát triển con người rất quan trọng và còn là động lực chính của các giám mục bán đảo Malaysia, tôi hoàn toàn ủng hộ thành lập POHD vào năm 2000. Hiện nay, sau 11 năm, POHD đã phát triển mạnh mẽ với nhiều sứ vụ khác nhau như The Lighthouse (trung tâm cung cấp lương thực cho người vô gia cư), mục vụ di dân và “Bright Sparks” để phát triển trẻ em toàn diện.

Từ POHD ở cấp giáo phận, chúng tôi khuyến khích hành động hướng tới phát triển con người ở cấp giáo xứ. Vì thế PHDC được thành lập và hầu như tất cả các giáo xứ trong giáo phận đều có PHDC. Điều này phù hợp với lời Giáo hội kêu gọi mọi người trong các giáo xứ nên có trách nhiệm chăm lo việc phát triển lành mạnh cho tha nhân.

Một điểm nổi bất khác là vào năm 1985 khi tôi trở thành chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Kitô hữu Malaysia (CFM), tổ chức quy tụ tất cả các Kitô hữu để có chung một tiếng nói. CFM còn là thành viên trong Hội đồng cố vấn Ấn giáo, Kitô giáo, Lão giáo, Phật giáo và Sikh giáo Malaysia. Tuy nhiên, thật tiếc là người Hồi giáo không tham gia hội đồng này.

Chúng ta cũng tự hào rằng Giáo hội chúng ta không có lập trường về chủng tộc. Chúng ta đã gạt bỏ “Giáo hội Trung Quốc”, “Giáo hội Tamil”, v.v., mặc dù chúng ta công nhận có các nhóm ngôn ngữ khác nhau và hỗ trợ họ. Nhưng đồng thời chúng ta động viên họ cùng đến tham dự sự kiện hay cuộc họp chung.

Đức cha đã gặp những thử thách lớn nào?

Thuyết phục người ta tham dự các chương trình đào tạo là một thử thách. Không có nhiều người nhận thấy nhu cầu đào tạo. Họ không ý thức đầy đủ về vai trò làm người Công giáo của mình. Người Công giáo phải được đào tạo liên tục để giữ cho Giáo hội sống động và thông báo về những vấn đề đức tin.

Một thử thách nữa là thiếu linh mục. Mặc dù thiếu, nhưng các linh mục đã nỗ lực hết mình để trung thành phục vụ người dân. May mắn là giáo dân ủng hộ các linh mục và hiện nay đang đứng ra phụ giúp trong đời sống giáo xứ. Anh thấy họ tham gia nhiều ủy ban khác nhau như phụng vụ, giáo lý, …

Thế nhưng có nhiều người quan niệm sai lầm là tham gia chính trị đồng nghĩa với trở thành chính trị gia hay tham gia các đảng phái chính trị.

Thực ra tham gia chính trị có nghĩa là lên tiếng cho quyền lợi của chúng ta. Chúng ta nghe người ta than phiền về bất công, gian lận, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và vân vân nhưng họ không hành động. Họ mong các lãnh đạo Giáo hội lên tiếng còn họ không làm gì cả. Như thế không đúng tí nào cả. Họ cần được động viên lên tiếng nói, bày tỏ quan điểm, đấu tranh cho quyền lợi của mình. Các lãnh đạo Giáo hội có phần trong đó nhưng tất cả người Công giáo nên tích cực hơn trong việc thể hiện quyền lợi của mình.

Nghe Lời Chúa trong nhà thờ sẽ giúp chúng ta thực hiện các bổn phận chính trị. Nhạy cảm trước những điều đang xảy ra xung quanh mình về mặt chính trị là một phần trách nhiệm của chúng ta trong Giáo hội. Chúng ta phải giáo dục người dân về lĩnh vực quan trọng này, nhưng vì nó cũng là một lĩnh vực nhạy cảm, chúng ta phải thận trọng khi làm việc này.

Giáo phận nên tiếp tục chú trọng vào việc gì?

Tôi ước muốn việc xây dựng cộng đoàn sẽ tiếp tục phát triển thông qua BEC, qua đó những người thuộc tất cả các tôn giáo có thể thấy cách Kitô hữu sống. BEC cũng có thể giúp nâng cao ý thức chính trị. BEC còn hơn cả một con đường để thực hành các việc đạo đức. Nó hoàn thiện đời sống của người dân.

ML11742.1625, 28-10-2010, 92 dòng, 1.095 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng