UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hàn Quốc ra hướng dẫn mới phục vụ các hoạt động bảo vệ sự sống

Ngày 1 tháng 11 năm 2010

Hàn Quốc ra hướng dẫn mới phục vụ các hoạt động bảo vệ sự sống
Bài của John Choi từ Seoul
Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK) phát hành hướng dẫn giúp Giáo hội thực hiện các hoạt động bảo vệ sự sống hữu hiệu.
Hội đồng giám mục vừa đăng Hướng dẫn phong trào bảo vệ sự sống trên website của hội đồng, nhấn mạnh “Không được phép có bất kỳ sự phân biệt nào trong bảo vệ sự sống. Sinh mạng con người phải được bảo vệ từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên.”
Các giám mục nói thật mâu thuẫn khi chấp thuận cho phá thai hay cho phép nghiên cứu dùng phôi người trong khi lên tiếng chống chiến tranh hay bãi bỏ án tử hình.
Linh mục Casimir Song Yul-sup, thư ký Ủy ban hoạt động bảo vệ sự sống của CBCK, nói hướng dẫn này sẽ được dùng làm “nền tảng và định hướng” cho các hoạt động bảo vệ sự sống do Giáo hội Hàn Quốc thực hiện. Kim chỉ nam còn kêu gọi mỗi giáo xứ và giáo phận thành lập ủy ban đặc trách vấn đề này.
Hướng dẫn của Hàn Quốc dựa theo hướng dẫn trước đây ở Mỹ – Kế hoạch mục vụ các hoạt động bảo vệ sự sống: Chiến dịch hỗ trợ sự sống.
Hướng dẫn giải quyết các vấn đề về sự sống hiện nay và ủng hộ giáo huấn của Giáo hội về phương pháp tránh thai nhân tạo và hạn chế sinh đẻ theo tự nhiên, thụ tinh trong ống nghiệm, tế bào gốc, tự tử, an tử, án tử hình, bệnh nhân trong tình trạng thực vật và hiến tạng.
KO11773.1625, 29-10-2010, 24 dòng, 271 từ.

Bài của John Choi từ Seoul

Đức Giám mục Gabriel Chang Bong-hun của Cheongju, chủ tịch Ủy ban các giám mục về đạo đức sinh học trong một sự kiện bảo vệ sự sống

Đức Giám mục Gabriel Chang Bong-hun của Cheongju, chủ tịch Ủy ban các giám mục về đạo đức sinh học trong một sự kiện bảo vệ sự sống

Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK) phát hành hướng dẫn giúp Giáo hội thực hiện các hoạt động bảo vệ sự sống hữu hiệu.

Hội đồng giám mục vừa đăng Hướng dẫn phong trào bảo vệ sự sống trên website của hội đồng, nhấn mạnh “Không được phép có bất kỳ sự phân biệt nào trong bảo vệ sự sống. Sinh mạng con người phải được bảo vệ từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên.”

Các giám mục nói thật mâu thuẫn khi chấp thuận cho phá thai hay cho phép nghiên cứu dùng phôi người trong khi lên tiếng chống chiến tranh hay bãi bỏ án tử hình.

Linh mục Casimir Song Yul-sup, thư ký Ủy ban hoạt động bảo vệ sự sống của CBCK, nói hướng dẫn này sẽ được dùng làm “nền tảng và định hướng” cho các hoạt động bảo vệ sự sống do Giáo hội Hàn Quốc thực hiện. Kim chỉ nam còn kêu gọi mỗi giáo xứ và giáo phận thành lập ủy ban đặc trách vấn đề này.

Hướng dẫn của Hàn Quốc dựa theo hướng dẫn trước đây ở Mỹ – Kế hoạch mục vụ các hoạt động bảo vệ sự sống: Chiến dịch hỗ trợ sự sống.

Hướng dẫn giải quyết các vấn đề về sự sống hiện nay và ủng hộ giáo huấn của Giáo hội về phương pháp tránh thai nhân tạo và hạn chế sinh đẻ theo tự nhiên, thụ tinh trong ống nghiệm, tế bào gốc, tự tử, an tử, án tử hình, bệnh nhân trong tình trạng thực vật và hiến tạng.

KO11773.1625, 29-10-2010, 24 dòng, 271 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng