UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Lời mời gọi trở thành môn đệ đích thực của Đức Kitô

Ngày 1 tháng 11 năm 2010

Lời mời gọi trở thành môn đệ đích thực của Đức Kitô
Bài của Manik Willver D’Costa
Manik Willver D’Costa, 28 tuổi, hiện đang điều phối giới trẻ của giáo phận miền đông nam Chittagong, thành viên Ủy ban giới trẻ của các Giám mục Công giáo và đã tham gia nhiều hoạt động và phong trào giới trẻ ở Bangladesh hơn 10 năm nay.
Sau đây là bài bình luận anh viết về các chiều kích khác nhau của mục vụ giới trẻ nhân kỷ niệm lần thứ 25 Ngày Giới trẻ quốc gia diễn ra từ ngày 21-24/10.
Trong suốt quá trình lịch sử của Bangladesh, giới trẻ luôn là một lực lượng năng động. Họ đã đóng góp rất lớn cho sự thành công của phong trào ngôn ngữ năm 1952, phong trào quần chúng năm 1969, cuộc đấu tranh giành độc lập năm 1971 và kết quả của nó được mọi người thán phục.
Thế nhưng, hiển nhiên giới trẻ thiếu một cái nhìn rõ ràng về chính trị và mặc dù nhiều người hoạt động chính trị năng nổ nhưng lại không quan tâm đến cải cách.
Kết quả là họ đang bị các đảng phái chính trị khác nhau khai thác. Nhìn chung giới trẻ ở Bangladesh đối mặt nhiều thử thách khác nhau mặc dù họ có nhận thức.
Giới trẻ trong nước có thể dễ dàng thành thạo nhiều ngành nghề khác nhau thông qua đào tạo thích hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sự thành thạo của giới trẻ được nhiều người thừa nhận.
Nếu được hỗ trợ thích đáng, họ có thể biến tiềm lực của mình thành một lực lượng lao động năng động cho quốc gia. Họ có thể làm việc hiệu quả trong điều kiện thử thách.
Rào cản chính cho sự phát triển giới trẻ là hệ thống giáo dục hiện nay. Nó không giúp giới trẻ nâng cao khả năng sáng tạo, nghiên cứu và tự tin được nhiều. Những sáng kiến cải cách hệ thống giáo dục gần đây của chính phủ được xem như một tia hy vọng. Tuy nhiên, thay đổi nhiều lần trong hệ thống giáo dục làm thoái hóa giới trẻ. Thất nghiệp cũng là một vấn đề lớn.
Các cơ sở giáo dục cần đề ra các hệ thống giáo dục hướng nghiệp nâng cao năng lực. Họ cần được khuyến khích theo học các ngành nông nghiệp chứ không chỉ các ngành y, kỹ sư và quản lý. Nếu họ được đào tạo tốt về phát triển nông thôn chứ không chỉ riêng về thành thị thì cả nước sẽ được hưởng lợi.
Giáo hội cũng cần giúp đào tạo giáo lý và cách ứng xử trong bối cảnh cho họ, vì giới trẻ cần dọn chỗ cho giáo dục Kitô giáo trong văn hóa kinh doanh.
Mặc dù giới trẻ Kitô giáo được huấn luyện và đào tạo tốt hơn, song họ thực hiện chưa được tốt. Họ không thể giải quyết các vấn đề nhân đạo, công bằng và hòa bình hiệu quả. Giáo hội có nhiều đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục và y tế, phần lớn là do giáo sĩ tham gia. Các hoạt động của giới trẻ cần theo gương đóng góp của giáo dân trong Giáo hội và xã hội.
Giáo hội Công giáo đã có những nỗ lực đáng kể trong đào đạo nhân bản và Kitô giáo cho giới trẻ kèm theo các hoạt động quanh năm. Giáo hội còn bảo trợ các hoạt động của nhiều tổ chức giới trẻ tự trị. Nhưng về đại kết, không có nhóm đào tạo giới trẻ nào ngoài YMCA (Hội thanh niên Kitô giáo) và YWCA (Hội thanh nữ Kitô giáo).
Trao quyền cho giới trẻ đang thiếu trầm trọng trong Giáo hội. Trong khi đã có nhiều cuộc thảo luận, nhưng Giáo hội vẫn chưa có trung tâm giới trẻ, khác với nhiều nước khác. Đến nay không có linh mục nào được bổ nhiệm đặc trách sứ vụ giới trẻ.
Giới trẻ Công giáo ở Bangladesh lớn lên trong một môi trường liên tôn đứng trước những thử thách đặc biệt về tôn giáo, chính trị, tài chính và giáo dục. Đôi khi, họ bối rối trước những lời tuyên truyền của các Giáo hội và tôn giáo khác, vì họ không được đào tạo giáo lý thích đáng.
Giới trẻ chúng ta sùng đạo hơn các nước khác. Nếu họ được chăm sóc thỏa đáng, chắc chắn họ có thể trở thành các môn đệ tốt của Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng.
Thông qua Ngày Giới trẻ Thế giới do Đức Thánh cha Gioan Phaolô II phát động, Giáo hội đã mừng ngày giới trẻ hàng năm được 25 năm nay. Người trẻ tái khám phá ý nghĩa tâm linh sau khi tham dự các ngày giới trẻ. Các hoạt động dựa trên thông điệp của Đức Thánh cha có thể giúp họ khám phá và hiểu được ý nghĩa tâm linh của cuộc sống.
Tôi tham gia mục vụ giới trẻ của Giáo hội đầy đủ hơn sau Ngày Giới trẻ quốc gia thứ 16 vào năm 2001 ở Khulna có chủ đề: Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta (Mátthêu 16,24), chủ đề này đã đánh động sâu sắc tâm hồn tôi.
Kể từ đó nhiều thay đổi diễn ra trong các hoạt động giới trẻ. Ở cấp quốc gia và giáo phận, các chương trình hội thảo và họp mặt đang giảm, thay vào đó là các chương trình thiên về hành động hướng giới trẻ đến đào tạo toàn diện.
Chúng tôi nhằm làm cho giới trẻ có thể giúp đỡ nhau, trong đó  BCSM (Phong trào sinh viên Công giáo Bangladesh), YCS (Thanh Sinh Công) và các tổ chức giới trẻ địa phương đóng vai trò chính. Giáo hội địa phương 400 năm tuổi của chúng ta đang làm việc đề ra các kế hoạch đào tạo và phát triển giới trẻ 5 năm hoặc 3 năm, sẽ được đánh giá ở cấp cơ sở.
Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II khuyến khích giới trẻ thế kỷ 21 nên “thánh”. Theo Đức Kitô thì dễ, nhưng để trở thành môn đệ đích thực của Ngài thì không hề dễ.
Tôi hy vọng giới trẻ có thể đảm trách các bổn phận trong xã hội ngoài nghề nghiệp và chuyên môn của họ ra. Vì thế các lãnh đạo Giáo hội cần trao quyền cho giới trẻ hỗ trợ sứ mạng Công giáo.
BA11754.1625, 29-10-2010, 96 dòng, 1.098 từ.

Bài của Manik Willver D’Costa

Manik Willver D'Costa

Manik Willver D'Costa

Manik Willver D’Costa, 28 tuổi, hiện đang điều phối giới trẻ của giáo phận miền đông nam Chittagong, thành viên Ủy ban giới trẻ của các Giám mục Công giáo và đã tham gia nhiều hoạt động và phong trào giới trẻ ở Bangladesh hơn 10 năm nay.

Sau đây là bài bình luận anh viết về các chiều kích khác nhau của mục vụ giới trẻ nhân kỷ niệm lần thứ 25 Ngày Giới trẻ quốc gia diễn ra từ ngày 21-24/10.

Trong suốt quá trình lịch sử của Bangladesh, giới trẻ luôn là một lực lượng năng động. Họ đã đóng góp rất lớn cho sự thành công của phong trào ngôn ngữ năm 1952, phong trào quần chúng năm 1969, cuộc đấu tranh giành độc lập năm 1971 và kết quả của nó được mọi người thán phục.

Thế nhưng, hiển nhiên giới trẻ thiếu một cái nhìn rõ ràng về chính trị và mặc dù nhiều người hoạt động chính trị năng nổ nhưng lại không quan tâm đến cải cách.

Kết quả là họ đang bị các đảng phái chính trị khác nhau khai thác. Nhìn chung giới trẻ ở Bangladesh đối mặt nhiều thử thách khác nhau mặc dù họ có nhận thức.

Giới trẻ trong nước có thể dễ dàng thành thạo nhiều ngành nghề khác nhau thông qua đào tạo thích hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sự thành thạo của giới trẻ được nhiều người thừa nhận.

Nếu được hỗ trợ thích đáng, họ có thể biến tiềm lực của mình thành một lực lượng lao động năng động cho quốc gia. Họ có thể làm việc hiệu quả trong điều kiện thử thách.

Rào cản chính cho sự phát triển giới trẻ là hệ thống giáo dục hiện nay. Nó không giúp giới trẻ nâng cao khả năng sáng tạo, nghiên cứu và tự tin được nhiều. Những sáng kiến cải cách hệ thống giáo dục gần đây của chính phủ được xem như một tia hy vọng. Tuy nhiên, thay đổi nhiều lần trong hệ thống giáo dục làm thoái hóa giới trẻ. Thất nghiệp cũng là một vấn đề lớn.

Các cơ sở giáo dục cần đề ra các hệ thống giáo dục hướng nghiệp nâng cao năng lực. Họ cần được khuyến khích theo học các ngành nông nghiệp chứ không chỉ các ngành y, kỹ sư và quản lý. Nếu họ được đào tạo tốt về phát triển nông thôn chứ không chỉ riêng về thành thị thì cả nước sẽ được hưởng lợi.

Giáo hội cũng cần giúp đào tạo giáo lý và cách ứng xử trong bối cảnh cho họ, vì giới trẻ cần dọn chỗ cho giáo dục Kitô giáo trong văn hóa kinh doanh.

Mặc dù giới trẻ Kitô giáo được huấn luyện và đào tạo tốt hơn, song họ thực hiện chưa được tốt. Họ không thể giải quyết các vấn đề nhân đạo, công bằng và hòa bình hiệu quả. Giáo hội có nhiều đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục và y tế, phần lớn là do giáo sĩ tham gia. Các hoạt động của giới trẻ cần theo gương đóng góp của giáo dân trong Giáo hội và xã hội.

Giáo hội Công giáo đã có những nỗ lực đáng kể trong đào đạo nhân bản và Kitô giáo cho giới trẻ kèm theo các hoạt động quanh năm. Giáo hội còn bảo trợ các hoạt động của nhiều tổ chức giới trẻ tự trị. Nhưng về đại kết, không có nhóm đào tạo giới trẻ nào ngoài YMCA (Hội thanh niên Kitô giáo) và YWCA (Hội thanh nữ Kitô giáo).

Trao quyền cho giới trẻ đang thiếu trầm trọng trong Giáo hội. Trong khi đã có nhiều cuộc thảo luận, nhưng Giáo hội vẫn chưa có trung tâm giới trẻ, khác với nhiều nước khác. Đến nay không có linh mục nào được bổ nhiệm đặc trách sứ vụ giới trẻ.

Giới trẻ Công giáo ở Bangladesh lớn lên trong một môi trường liên tôn đứng trước những thử thách đặc biệt về tôn giáo, chính trị, tài chính và giáo dục. Đôi khi, họ bối rối trước những lời tuyên truyền của các Giáo hội và tôn giáo khác, vì họ không được đào tạo giáo lý thích đáng.

Giới trẻ chúng ta sùng đạo hơn các nước khác. Nếu họ được chăm sóc thỏa đáng, chắc chắn họ có thể trở thành các môn đệ tốt của Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng.

Thông qua Ngày Giới trẻ Thế giới do Đức Thánh cha Gioan Phaolô II phát động, Giáo hội đã mừng ngày giới trẻ hàng năm được 25 năm nay. Người trẻ tái khám phá ý nghĩa tâm linh sau khi tham dự các ngày giới trẻ. Các hoạt động dựa trên thông điệp của Đức Thánh cha có thể giúp họ khám phá và hiểu được ý nghĩa tâm linh của cuộc sống.

Tôi tham gia mục vụ giới trẻ của Giáo hội đầy đủ hơn sau Ngày Giới trẻ quốc gia thứ 16 vào năm 2001 ở Khulna có chủ đề: Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta (Mátthêu 16,24), chủ đề này đã đánh động sâu sắc tâm hồn tôi.

Kể từ đó nhiều thay đổi diễn ra trong các hoạt động giới trẻ. Ở cấp quốc gia và giáo phận, các chương trình hội thảo và họp mặt đang giảm, thay vào đó là các chương trình thiên về hành động hướng giới trẻ đến đào tạo toàn diện.

Chúng tôi nhằm làm cho giới trẻ có thể giúp đỡ nhau, trong đó  BCSM (Phong trào sinh viên Công giáo Bangladesh), YCS (Thanh Sinh Công) và các tổ chức giới trẻ địa phương đóng vai trò chính. Giáo hội địa phương 400 năm tuổi của chúng ta đang làm việc đề ra các kế hoạch đào tạo và phát triển giới trẻ 5 năm hoặc 3 năm, sẽ được đánh giá ở cấp cơ sở.

Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II khuyến khích giới trẻ thế kỷ 21 nên “thánh”. Theo Đức Kitô thì dễ, nhưng để trở thành môn đệ đích thực của Ngài thì không hề dễ.

Tôi hy vọng giới trẻ có thể đảm trách các bổn phận trong xã hội ngoài nghề nghiệp và chuyên môn của họ ra. Vì thế các lãnh đạo Giáo hội cần trao quyền cho giới trẻ hỗ trợ sứ mạng Công giáo.

BA11754.1625, 29-10-2010, 96 dòng, 1.098 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng