UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Tổng Giám mục phát động mở án phong chân phước

Ngày 3 tháng 11 năm 2010

Đức Tổng Giám mục phát động mở án phong chân phước
Bài của phóng viên ucanews.com từ Tewatta
Đức tân Hồng y Malcolm Ranjith của Colombo tuyên bố mở án phong chân phước cho Đức cố Hồng y Thomas Benjamin Cooray thuộc dòng Tận Hiến.
Đức Tổng Giám mục Ranjith đưa ra thông báo này trong Thánh lễ hôm 29-10 tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Lanka ở Tewatta, nơi chôn cất Đức Hồng y Cooray.
Đức Hồng y Cooray làm tổng giám mục của Colombo năm 1947 và được Đức Thánh cha Phaolô VI tôn phong hồng y tiên khởi của Sri Lanka ngày 22-2-1965. Ngài qua đời năm 1988.
Đức Tổng Giám mục Ranjith phát biểu với cộng đoàn hơn 1.000 người tập trung tại vương cung thánh đường: “Hãy cầu nguyện cùng Chúa cho Đức Hồng y Cooray được tôn phong chân phước.”
“Nếu anh chị em nhận thấy mình được chữa lành nhờ sự cầu bầu của ngài, xin vui lòng thông báo cho tôi biết” – tân hồng y nói thêm.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục về hưu Oswald Gomis của Colombo đã kể lại cuộc đời của Đức Hồng y Cooray.
Đức cha Gomis nói: “Hương thơm của sự thánh thiện và đức tin của ngài lan tỏa khắp tổng giáo phận Colombo.”
“Ngài đã đặt nền móng cho tiểu chủng viện và đào tạo chủng sinh theo cam kết truyền giáo. Đào tào chủng viện là ưu tiên của ngài.
“Trong suốt thập niên 1960, các trường học của chúng ta bị nhà nước kiểm soát, không dựa trên quan điểm giáo dục tốt hơn mà lại công kích Giáo hội Công giáo và phá hoại nền giáo dục tôn giáo.
“Hết sức lo âu, Đức Hồng y Cooray kêu gọi chính quyền cho phép Giáo hội giữ lại ít nhất là các trước tiểu học của Giáo hội”, Đức cha Gomis nói.
“Trong những ngày đầu Đệ nhị thế chiến Đức Tổng Giám mục Jean Marie Masson, người Pháp cuối cùng làm tổng giám mục ở Sri Lanka, hứa với Đức Mẹ sẽ xây thánh địa Đức Mẹ để tôn kính Mẹ nếu Sri Lanka được cứu khỏi cảnh tàn phá của cuộc chiến này.
“Đức Hồng y Cooray giữ lời hứa của Đức Tổng Giám mục Masson và tiến hành xây dựng vương cung thánh đường”, Đức cha Gomis kể.
Đức Tổng Giám mục Ranjith vừa bổ nhiệm bốn linh mục đặc trách án phong chân phước.
SR11798.1626, 2-11-2010, 44 dòng, 401 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Tewatta

Các linh mục cầu nguyện trước tượng cuảa Đức Hồng y Cooray ở Tewatta

Các linh mục cầu nguyện trước tượng của Đức Hồng y Cooray ở Tewatta

Đức tân Hồng y Malcolm Ranjith của Colombo tuyên bố mở án phong chân phước cho Đức cố Hồng y Thomas Benjamin Cooray thuộc dòng Tận Hiến.

Đức Tổng Giám mục Ranjith đưa ra thông báo này trong Thánh lễ hôm 29-10 tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Lanka ở Tewatta, nơi chôn cất Đức Hồng y Cooray.

Đức Hồng y Cooray làm tổng giám mục của Colombo năm 1947 và được Đức Thánh cha Phaolô VI tôn phong hồng y tiên khởi của Sri Lanka ngày 22-2-1965. Ngài qua đời năm 1988.

Đức Tổng Giám mục Ranjith phát biểu với cộng đoàn hơn 1.000 người tập trung tại vương cung thánh đường: “Hãy cầu nguyện cùng Chúa cho Đức Hồng y Cooray được tôn phong chân phước.”

“Nếu anh chị em nhận thấy mình được chữa lành nhờ sự cầu bầu của ngài, xin vui lòng thông báo cho tôi biết” – tân hồng y nói thêm.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục về hưu Oswald Gomis của Colombo đã kể lại cuộc đời của Đức Hồng y Cooray.

Đức cha Gomis nói: “Hương thơm của sự thánh thiện và đức tin của ngài lan tỏa khắp tổng giáo phận Colombo.”

“Ngài đã đặt nền móng cho tiểu chủng viện và đào tạo chủng sinh theo cam kết truyền giáo. Đào tào chủng viện là ưu tiên của ngài.

“Trong suốt thập niên 1960, các trường học của chúng ta bị nhà nước kiểm soát, không dựa trên quan điểm giáo dục tốt hơn mà lại công kích Giáo hội Công giáo và phá hoại nền giáo dục tôn giáo.

“Hết sức lo âu, Đức Hồng y Cooray kêu gọi chính quyền cho phép Giáo hội giữ lại ít nhất là các trước tiểu học của Giáo hội”, Đức cha Gomis nói.

“Trong những ngày đầu Đệ nhị thế chiến Đức Tổng Giám mục Jean Marie Masson, người Pháp cuối cùng làm tổng giám mục ở Sri Lanka, hứa với Đức Mẹ sẽ xây thánh địa Đức Mẹ để tôn kính Mẹ nếu Sri Lanka được cứu khỏi cảnh tàn phá của cuộc chiến này.

“Đức Hồng y Cooray giữ lời hứa của Đức Tổng Giám mục Masson và tiến hành xây dựng vương cung thánh đường”, Đức cha Gomis kể.

Đức Tổng Giám mục Ranjith vừa bổ nhiệm bốn linh mục đặc trách án phong chân phước.

SR11798.1626, 2-11-2010, 44 dòng, 401 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng