UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Các lãnh đạo tôn giáo chọn sự tin tưởng hay xung đột?

Ngày 5 tháng 11 năm 2010

Các lãnh đạo tôn giáo chọn sự tin tưởng hay xung đột?
Bài của Stephen Hong từ Seoul
“Liệu các nhóm tôn giáo có thể tin cậy lẫn nhau không?” một chuyên gia liên tôn Hàn Quốc đặt câu hỏi sau khi căng thẳng nổi lên giữa một số nhóm Kitô giáo và Phật giáo địa phương.
Sau tranh chấp gần đây về việc lấy tên một ngôi chùa Phật giáo đặt cho sân ga cao tốc Hàn Quốc, giáo sư trường đại học Ewha Woman Chung Chin-hong tìm cách trả lời câu hỏi này trong bài diễn văn chính tại hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 4-5/11 ở Daejeon.
“Để ngăn ngừa xung đột tôn giáo và theo đuổi sự tin cậy lẫn nhau trong nền văn hóa đa tôn giáo này”, người ta không nên xem tôn giáo của mình là “siêu nghiệm”, giáo sư Chung phát biểu tại hội nghị được tổ chức bởi Hội đồng tôn giáo hòa bình Hàn Quốc (KCRP).
Người ta nên xem tín ngưỡng của mình là “lối sống” họ đã chọn, giáo sư Chung nói.
Trong bài tham luận khác nói về tương lai đối thoại tôn giáo, mục sư Lee Jung-bae, giáo sư đại học Thần học Hội thánh Methodist, khuyên mọi người chống lại “tình trạng cô lập” tôn giáo.
“Khi các tôn giáo thể hiện xu hướng cô lập và phá hoại, đó là sự biểu lộ khía cạnh độc ác của tinh thần” – mục sư Lee nói.
Thúc giục các lãnh đạo tôn giáo suy nghĩ về vai trò của họ, mục sư Lee nói: “Nhiều nhà thờ và đền chùa giàu có và mỗi tôn giáo đã lấy giáo sĩ làm trung tâm.”
Trước đó, trong bài diễn văn khai mạc, chủ tịch KCRP Choi Gun-duk cũng cảnh báo thiếu hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo sẽ trực tiếp dẫn đến xung đột xã hội.
Ông Choi, tín đồ Khổng giáo, cho biết những người theo tôn giáo nên chẩn đoán các vấn đề trước và tìm cách đạt được đoàn kết xã hội.
KCRP có đại diện thuộc bảy tôn giáo — Công giáo, Khổng giáo, Phật giáo, Tin lành, các tôn giáo truyền thống của Hàn Quốc, cũng như Chondogyo và Phật giáo Won, cả hai được thành lập tại Hàn Quốc.
KO11846.1626, 4-11-2010, 34 dòng, 375 từ.

Bài của Stephen Hong từ Seoul

Ông Choi Gun-duk

Ông Choi Gun-duk

“Liệu các nhóm tôn giáo có thể tin cậy lẫn nhau không?” một chuyên gia liên tôn Hàn Quốc đặt câu hỏi sau khi căng thẳng nổi lên giữa một số nhóm Kitô giáo và Phật giáo địa phương.

Sau tranh chấp gần đây về việc lấy tên một ngôi chùa Phật giáo đặt cho sân ga cao tốc Hàn Quốc, giáo sư trường đại học Ewha Woman Chung Chin-hong tìm cách trả lời câu hỏi này trong bài diễn văn chính tại hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 4-5/11 ở Daejeon.

“Để ngăn ngừa xung đột tôn giáo và theo đuổi sự tin cậy lẫn nhau trong nền văn hóa đa tôn giáo này”, người ta không nên xem tôn giáo của mình là “siêu nghiệm”, giáo sư Chung phát biểu tại hội nghị được tổ chức bởi Hội đồng tôn giáo hòa bình Hàn Quốc (KCRP).

Người ta nên xem tín ngưỡng của mình là “lối sống” họ đã chọn, giáo sư Chung nói.

Trong bài tham luận khác nói về tương lai đối thoại tôn giáo, mục sư Lee Jung-bae, giáo sư đại học Thần học Hội thánh Methodist, khuyên mọi người chống lại “tình trạng cô lập” tôn giáo.

“Khi các tôn giáo thể hiện xu hướng cô lập và phá hoại, đó là sự biểu lộ khía cạnh độc ác của tinh thần” – mục sư Lee nói.

Thúc giục các lãnh đạo tôn giáo suy nghĩ về vai trò của họ, mục sư Lee nói: “Nhiều nhà thờ và đền chùa giàu có và mỗi tôn giáo đã lấy giáo sĩ làm trung tâm.”

Trước đó, trong bài diễn văn khai mạc, chủ tịch KCRP Choi Gun-duk cũng cảnh báo thiếu hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo sẽ trực tiếp dẫn đến xung đột xã hội.

Ông Choi, tín đồ Khổng giáo, cho biết những người theo tôn giáo nên chẩn đoán các vấn đề trước và tìm cách đạt được đoàn kết xã hội.

KCRP có đại diện thuộc bảy tôn giáo — Công giáo, Khổng giáo, Phật giáo, Tin lành, các tôn giáo truyền thống của Hàn Quốc, cũng như Chondogyo và Phật giáo Won, cả hai được thành lập tại Hàn Quốc.

KO11846.1626, 4-11-2010, 34 dòng, 375 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng