UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo hội cần lãnh đạo nữ

Ngày 19 tháng 11 năm 2010

Giáo hội cần lãnh đạo nữ
Bài của Stephen Hong từ Seoul
Trong thời đại phụ nữ trẻ vượt trội trong mọi lĩnh vực, Giáo hội cần phải ưu tiên đào tạo các lãnh đạo nữ, theo người phát ngôn cho Giáo hội Công giáo Hàn Quốc.
Linh mục Hugo Park Jung-woo, thư ký Ủy ban Công giáo và Hòa bình của các giám mục Công giáo Hàn Quốc, phát biểu tại diễn đàn ở Seoul hôm 17-11: Phụ nữ có thể đóng góp gì cho Giáo hội và xã hội?
Phụ nữ đã đứng ở tuyến đầu của Giáo hội tại các nước khác, cha Park lưu ý trong bài diễn văn và kể lại một cuộc họp quốc tế ngài tham dự tại Thái Lan năm 2007 có hơn phân nữa người thuyết trình là phụ nữ.
“Điều đó làm tôi ngạc nhiên” – ngài nói. “Giám đốc một viện mục vụ ở Singapore và chủ tịch các ủy ban công lý và hòa bình ở Hồng Kông và Thái Lan đều là phụ nữ.”
Tuy nhiên, ở Hàn Quốc “tình trạng bình đẳng giới trong Giáo hội chúng ta thay đổi ít trong 10 năm qua”, cha Park than phiền.
“Không có sự phân biệt đối xử, phụ nữ nên tham gia hội đàm và quá trình ra quyết định trong các ủy ban mục vụ giáo xứ và giáo phận cũng như các công nghị giáo phận và hội đồng đặc biệt”, cha Park phát biểu với diễn đàn và trích dẫn tông huấn của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II Christifideles Laici.
Cha Park còn đề nghị các nhóm phụ nữ trong Giáo hội nên chủ động tự đào tạo.
Ngài đề xuất thành lập quỹ cho phụ nữ để khuyến khích họ tận tâm cho Giáo hội.
Lucia Kang Young-ok, giảng viên tại đại học Công giáo Hàn Quốc, nói trong bài diễn văn rằng thiên chức làm mẹ trong vai trò lãnh đạo của phụ nữ dựa trên sự chăm sóc kẻ yếu có thể cung cấp một mô hình lãnh đạo mới cho thế kỷ 21.
Trước đó, nữ tu dòng Thánh Tâm Gratia Kim Sook-hee, thư ký tiểu ban phụ nữ của các giám mục Hàn Quốc, tiểu ban tổ chức sự kiện này, lưu ý trong bài diễn văn khai mạc rằng ngày kỷ niệm thứ 10 của tiểu bang đã đến gần, cần nghiên cứu thêm về nhu cầu hiện tại và tương lai của phụ nữ trong Giáo hội.
KO12023.1628, 17-11-2010, 36 dòng, 409 từ.

Bài của Stephen Hong từ Seoul

Phụ nữ trẻ Hàn Quốc cầu nguyện

Phụ nữ trẻ Hàn Quốc cầu nguyện

Trong thời đại phụ nữ trẻ vượt trội trong mọi lĩnh vực, Giáo hội cần phải ưu tiên đào tạo các lãnh đạo nữ, theo người phát ngôn cho Giáo hội Công giáo Hàn Quốc.

Linh mục Hugo Park Jung-woo, thư ký Ủy ban Công giáo và Hòa bình của các giám mục Công giáo Hàn Quốc, phát biểu tại diễn đàn ở Seoul hôm 17-11: Phụ nữ có thể đóng góp gì cho Giáo hội và xã hội?

Phụ nữ đã đứng ở tuyến đầu của Giáo hội tại các nước khác, cha Park lưu ý trong bài diễn văn và kể lại một cuộc họp quốc tế ngài tham dự tại Thái Lan năm 2007 có hơn phân nữa người thuyết trình là phụ nữ.

“Điều đó làm tôi ngạc nhiên” – ngài nói. “Giám đốc một viện mục vụ ở Singapore và chủ tịch các ủy ban công lý và hòa bình ở Hồng Kông và Thái Lan đều là phụ nữ.”

Tuy nhiên, ở Hàn Quốc “tình trạng bình đẳng giới trong Giáo hội chúng ta thay đổi ít trong 10 năm qua”, cha Park than phiền.

“Không có sự phân biệt đối xử, phụ nữ nên tham gia hội đàm và quá trình ra quyết định trong các ủy ban mục vụ giáo xứ và giáo phận cũng như các công nghị giáo phận và hội đồng đặc biệt”, cha Park phát biểu với diễn đàn và trích dẫn tông huấn của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II Christifideles Laici.

Cha Park còn đề nghị các nhóm phụ nữ trong Giáo hội nên chủ động tự đào tạo.

Ngài đề xuất thành lập quỹ cho phụ nữ để khuyến khích họ tận tâm cho Giáo hội.

Lucia Kang Young-ok, giảng viên tại đại học Công giáo Hàn Quốc, nói trong bài diễn văn rằng thiên chức làm mẹ trong vai trò lãnh đạo của phụ nữ dựa trên sự chăm sóc kẻ yếu có thể cung cấp một mô hình lãnh đạo mới cho thế kỷ 21.

Trước đó, nữ tu dòng Thánh Tâm Gratia Kim Sook-hee, thư ký tiểu ban phụ nữ của các giám mục Hàn Quốc, tiểu ban tổ chức sự kiện này, lưu ý trong bài diễn văn khai mạc rằng ngày kỷ niệm thứ 10 của tiểu bang đã đến gần, cần nghiên cứu thêm về nhu cầu hiện tại và tương lai của phụ nữ trong Giáo hội.

KO12023.1628, 17-11-2010, 36 dòng, 409 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng