UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo phận ưu tiên phục vụ tín hữu không sống đạo

Ngày 26 tháng 11 năm 2010

Giáo phận ưu tiên phục vụ tín hữu không sống đạo
Bài của John Choi từ Seoul
Hàng ngàn người Công giáo không hành đạo hiện đang trở về với Giáo hội nhờ những nỗ lực của một giáo phận ở Hàn Quốc.
Hôm 24-11, giáo phận Busan công bố kết quả của cuộc vận động một năm mời gọi người Công giáo không hành đạo trong 20 giáo xứ đổi mới đức tin.
“Vấn đề người Công giáo không hành đạo trở nên nghiêm trọng vì có hơn 50% không hành đạo” – linh mục James Kim Sung-nam, linh hướng mục vụ truyền giáo của giáo phận Busan, nói.
Theo giáo phận, trong số 240.622 người Công giáo không hành đạo trong giáo phận tính đến năm 2009, chỉ có 7.398 người trở về với Giáo hội. Giáo phận có tổng cộng 415.157 người Công giáo.
Cha Kim nhận thấy số người Công giáo trở lại Giáo hội ít, nhưng đáng khích lệ. Ngài nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi và tổ chức các chương trình giúp họ trở lại với Giáo hội.”
Cha Kim cho biết tỉ lệ người Công giáo không hành đạo trong giáo phận cao hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Ngài nói lý do chính là do người trẻ ở ngoài Busan đến đây làm việc.
Busan, thành phố cảng ở cực đông nam của bán đảo Triều Tiên, là thành phố lớn thứ hai ở Hàn Quốc.
Theo số liệu thống kê của Giáo hội, năm ngoái tỉ lệ người Công giáo không hành đạo trung bình trong Giáo hội Công giáo Hàn Quốc là 27,6%.
Người Công giáo không hành đạo là người bỏ thực hành đức tin – không đi lễ, không xưng tội, hay không tham gia các sinh hoạt khác trong đạo Công giáo. Những người Công giáo bỏ hành đạo chỉ cần trở lại thực hành đức tin, mà không phải trải qua bất kỳ nghi thức tái nhập đặc biệt nào. Đi xưng tội là một trong những việc họ cần làm khi trở lại.
KO12149.1629, 25-11-2010, 33 dòng, 336 từ

Bài của John Choi từ Seoul

Người Công giáo ở một giáo xứ của giáo phận Busan

Người Công giáo ở một giáo xứ của giáo phận Busan

Hàng ngàn người Công giáo không hành đạo hiện đang trở về với Giáo hội nhờ những nỗ lực của một giáo phận ở Hàn Quốc.

Hôm 24-11, giáo phận Busan công bố kết quả của cuộc vận động một năm mời gọi người Công giáo không hành đạo trong 20 giáo xứ đổi mới đức tin.

“Vấn đề người Công giáo không hành đạo trở nên nghiêm trọng vì có hơn 50% không hành đạo” – linh mục James Kim Sung-nam, linh hướng mục vụ truyền giáo của giáo phận Busan, nói.

Theo giáo phận, trong số 240.622 người Công giáo không hành đạo trong giáo phận tính đến năm 2009, chỉ có 7.398 người trở về với Giáo hội. Giáo phận có tổng cộng 415.157 người Công giáo.

Cha Kim nhận thấy số người Công giáo trở lại Giáo hội ít, nhưng đáng khích lệ. Ngài nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi và tổ chức các chương trình giúp họ trở lại với Giáo hội.”

Cha Kim cho biết tỉ lệ người Công giáo không hành đạo trong giáo phận cao hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Ngài nói lý do chính là do người trẻ ở ngoài Busan đến đây làm việc.

Busan, thành phố cảng ở cực đông nam của bán đảo Triều Tiên, là thành phố lớn thứ hai ở Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê của Giáo hội, năm ngoái tỉ lệ người Công giáo không hành đạo trung bình trong Giáo hội Công giáo Hàn Quốc là 27,6%.

Người Công giáo không hành đạo là người bỏ thực hành đức tin – không đi lễ, không xưng tội, hay không tham gia các sinh hoạt khác trong đạo Công giáo.

Những người Công giáo bỏ hành đạo chỉ cần trở lại thực hành đức tin, mà không phải trải qua bất kỳ nghi thức tái nhập đặc biệt nào. Đi xưng tội là một trong những việc họ cần làm khi trở lại.

KO12149.1629, 25-11-2010, 33 dòng, 336 từ

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng