Các giáo phận Việt Nam được khen ngợi vì có thể tự lực

Các giáo phận Việt Nam được khen ngợi vì có thể tự lực
Bài của phóng viên ucanews.com từ Huế
Các nhà tài trợ nước ngoài khen ngợi các giáo phận Việt Nam đã tự quyên góp tiền tài trợ cho công tác từ thiện trong nước.
“Chúng tôi vui mừng là hiện nay các bạn cố gắng quyên góp tiền từ người dân địa phương cho các hoạt động xã hội và từ thiện. Trước đây các bạn dựa vào nguồn hỗ trợ tài chính từ các tổ chức nước ngoài” – linh mục Ulrich Dornberg thuộc Misereor, tổ chức phát triển của các giám mục Công giáo Đức, cho biết.
Vị linh mục phát biểu với 60 linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ 10 giáo phận tại cuộc họp do Misereor và tỉnh dòng Tên ở Việt Nam đồng tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Huế từ ngày 22-23/11.
Cha Dornberg phụ trách tài trợ các dự án phát triển nước ngoài nói Misereor đang bắt đầu cắt giảm việc hỗ trợ tài chính để Giáo hội địa phương có thể tự lực. Tổ chức của Đức này hỗ trợ tài chính cho Giáo hội Việt Nam trong nhiều thập niên qua.
Nhân viên Misereor còn đề nghị Giáo hội địa phương thành lập quỹ tín dụng xoay vòng để giúp người nghèo làm kinh doanh nhỏ. Ngài lưu ý tiền quỹ này sẽ mang lại lợi ích cho người dân và không bao giờ cạn.
Ngài nói Misereor dự định tài trợ cho các dự án của Giáo hội địa phương trong ba năm tới, gồm lắp đặt các thiết bị năng lượng mặt trời cũng như cấp hạt giống, phân bón và lưới đánh cá cho nạn nhân lũ lụt.
Trong năm 2010, người Công giáo địa phương quyên góp được 100 triệu đồng để cấp gạo và hàng cứu trợ cho 6.000 người khuyết tật và 60.000 người dân tộc ít người, theo linh mục Giuse Đỗ Công Tiếu, đứng đầu Caritas giáo phận Hưng Hóa.
Các giáo phận Mỹ Tho, Thanh Hóa, Vĩnh Long và Xuân Lộc mỗi nơi quyên góp được hai tỷ đồng ủng hộ nạn nhân lũ lụt ở các tỉnh miền trung vào tháng 10 và 11.
Một số nhân viên Caritas nói họ cấp vốn cho người dân không phân biệt tôn giáo để giúp họ buôn bán nhỏ, chăm sóc sức khỏe cho người có HIV/AIDS, xây cầu ở các vùng sâu xa và nhà ở cho người nghèo.
VT12175.1629, 26-11-2010, 37 dòng, 405 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Huế

Nhân viên Caritas tham dự cuộc họp do Misereor tổ chức tại thành phố Huế
Nhân viên Caritas tham dự cuộc họp do Misereor tổ chức tại thành phố Huế

Các nhà tài trợ nước ngoài khen ngợi các giáo phận Việt Nam đã tự quyên góp tiền tài trợ cho công tác từ thiện trong nước.

“Chúng tôi vui mừng là hiện nay các bạn cố gắng quyên góp tiền từ người dân địa phương cho các hoạt động xã hội và từ thiện. Trước đây các bạn dựa vào nguồn hỗ trợ tài chính từ các tổ chức nước ngoài” – linh mục Ulrich Dornberg thuộc Misereor, tổ chức phát triển của các giám mục Công giáo Đức, cho biết.

Vị linh mục phát biểu với 60 linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ 10 giáo phận tại cuộc họp do Misereor và tỉnh dòng Tên ở Việt Nam đồng tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Huế từ ngày 22-23/11.

Cha Dornberg phụ trách tài trợ các dự án phát triển nước ngoài nói Misereor đang bắt đầu cắt giảm việc hỗ trợ tài chính để Giáo hội địa phương có thể tự lực. Tổ chức của Đức này hỗ trợ tài chính cho Giáo hội Việt Nam trong nhiều thập niên qua.

Nhân viên Misereor còn đề nghị Giáo hội địa phương thành lập quỹ tín dụng xoay vòng để giúp người nghèo làm kinh doanh nhỏ. Ngài lưu ý tiền quỹ này sẽ mang lại lợi ích cho người dân và không bao giờ cạn.

Ngài nói Misereor dự định tài trợ cho các dự án của Giáo hội địa phương trong ba năm tới, gồm lắp đặt các thiết bị năng lượng mặt trời cũng như cấp hạt giống, phân bón và lưới đánh cá cho nạn nhân lũ lụt.

Trong năm 2010, người Công giáo địa phương quyên góp được 100 triệu đồng để cấp gạo và hàng cứu trợ cho 6.000 người khuyết tật và 60.000 người dân tộc ít người, theo linh mục Giuse Đỗ Công Tiếu, đứng đầu Caritas giáo phận Hưng Hóa.

Các giáo phận Mỹ Tho, Thanh Hóa, Vĩnh Long và Xuân Lộc mỗi nơi quyên góp được hai tỷ đồng ủng hộ nạn nhân lũ lụt ở các tỉnh miền trung vào tháng 10 và 11.

Một số nhân viên Caritas nói họ cấp vốn cho người dân không phân biệt tôn giáo để giúp họ buôn bán nhỏ, chăm sóc sức khỏe cho người có HIV/AIDS, xây cầu ở các vùng sâu xa và nhà ở cho người nghèo.

VT12175.1629, 26-11-2010, 37 dòng, 405 từ.